Slavnost Božího Milosrdenství

10.04.2018 16:21

Filiální kostel v Šurmancích, jednoho z vesnic farnosti Medžugorje v údolí řeky Neretvy, byl vysvěcený na svátek Božího Milosrdenství 7. dubna 2002 a je zasvěcený Milosrdnému Ježíšovi. Když se věřící z okolí i ze zahraničí dozvěděli o existenci kostelíka Milosrdného Ježíše v této vesnici, začali do něj putovat. Přicházejí samostatně, ale i organizovaně ve skupinách, aby se před ikonou Milosrdného Ježíše modlili růženec ke cti Božího Milosrdenství.

Na svátek Božího Milosrdenství se místní věřící i poutníci připravili novénou. Mši svatou o druhé velikonoční neděli – ve svátek Božího Milosrdenství v přeplněném kostele slavil fra Ivan Dugandžić. Lidé se vydávali na pouť pěšky i na bicyklech. Mešní slavnosti se zúčastnilo i množství poutníků z Itálie. 

Během dne byla slavena řada mší svatých v různých jazycích. 

(převzato z www.medjugorje.hr)