Slavíme Den Fatimských zjevení

13.05.2020 13:21

Při té příležitosti připomínáme některá zajímavá fakta kolem fatimských zjevení

Panna Maria se ve Fatimě zjevila 6 krát a to vždy v určitý den: 13. v měsíci.

Proto 13. den v měsíci zůstal DNEM ZVLÁŠTNÍM ZPŮSOBEM ZASVĚCENÝM PANNĚ  MARII. 

Ti, kteří věří ve zjevení v Medžugorji, také prožívají každého 25. v měsíci jako zvláštní DEN ZASVĚCENÝ PANNĚ MARII. Tedy každého 13. a 25. dne v měsíci jsou dny zvláštní Mariiny blízkosti a milosti. Zkuste na to trochu vědoměji zaměřit pozornost a uvidíte jak vás Duh Boží v těch dnech zvláště vede blíže k Mariinu Neposkvrněnému Srdci. Nejčastěji skrze boj v pokušeních!

Při svém posledním zjevení ve Fatimě 13. října zjevila Panna Maria svoje jméno – Paní Posvátného Růžence.

Právě 13. května 1981, v den počátku fatimských zjevení, byl spáchán pokus o atentát na papeže Jana Pavla II. On sám řekl, že za svůj život a další pontifikát vděčí Panně Marii Fatimské. Do koruny její sochy je vložen náboj, kterým byl postřelen.

Také je zajímavé, že Lucia de Jesus dos Santos, poslední vizionářka z Fatimy, odešla na věčnost právě 13. den v měsíci – 13. února 2005.

Panna Maria tady v Medžugorji v poselství z 25. 8. 1999 spojila Medžugorje se svými zjeveními ve Fatimě: „…Proto vás všechny vybízím, drahé děti, abyste se modlily a postily ještě silněji (…) tak, aby se s vaší pomocí uskutečnilo všechno, co já chci uskutečnit skrze tajemství se kterými jsem začala ve Fatimě.“

Jak ve Fatimě tak i v Medžugorji Panna Maria dává téměř stejné výzvy k modlitbě, pokání a obětování vlastního života Bohu za spásu duší a světa.

I v Medžugorji Panna Maria mluví o tom jak její Neposkvrněné Srdce krvácí, když hledí na lidi v hříchu a hříšných návycích, právě tak jako i ve Fatimě ukázala, jak její Srdce trpí přehlížením jejího Syna a věčné záhubě duší, proto je tam zjevila ovinuté trním a plameny.

Víme také, že se ve třetím Fatimském tajemství mluví o pronásledování Církve a věřících… A jestli jsou opravdu Medžugorská zjevení pokračování Fatimských, je na nás, abychom s vážností chápali tato Mariina poselství s výzvami k modlitbě, oběti a obrácení, abychom mohli vírou odpovědět na všechny útoky, které přijdou!

Další zajímavá souvislost mezi Medžugorjem a Fatimou

Místo na kterém se stala zjevení u portugalského města Fatimy bylo nějaké pole, které patřilo rodině vizionářky Lucie. Jmenuje se Cova da Iria nebo přeloženo do chorvatštiny Irenina údolí. Vyhledáme-li etymologii jména IRENA uvidíme, že jméno Irena pochází od řeckého jména Eiréne. Podle řecké mytologie, je to bohyně míru, dcera Zea a Temidy. Řecké slovo  eiréne znamená mír.
I zde nás tedy jméno samotného místa zjevení odkazuje na MÍR. První poselství, které Panna Maria v Medžugorji již třetí den zjevení, 26. června 1981, sdělila Mariji Pavlovićové: "Mír, mír, mír - a jenom mír!" A za ní se zjevil kříž. Kromě toho s pláčem dvakrát opakovala: "Mír musí zavládnout mezi člověkem a Bohem, a mezi lidmi! "

 

(Paula/medjugorje-info, přeloženo a mírně upraveno)