Skončil letošní seminář vedoucích poutních, modlitebních a charitativních skupin

10.03.2015 14:21

(www.medjugorje.hr) 

Koordinátorem tohoto letošního semináře byl fra Marinko Šakota, farář medžugorské farnosti. Téma tohoto mezinárodního semináře  bylo: „Pokoj vám”. Fra Marinko, kromě jiného shromážděným účastníkům řekl: „Ve škole Panny Marie je pedagogika lásky. Podivuhodnost její pedagogie se skrývá v její bezpodmínečné lásce. Ona nás učí, že bez lásky nic není možné. A když dovolíš, aby tě Ježíš vedl, pak můžeš ty védst druhé”. 

Učastníci se zúčastňovali přednášek, rozhovorů s přednášejícími i s medžugorskými kněžími, dále večerního modlitebně-liturgického programu a dalších programů, které byly pro ně organizovány. Setkání se poprvé účastnila i Sara Chaya z Libanonu.  Patří ke skupině Přátel Marie, Kralovny Míru. Sara řekla: „Přišli jsme sems velkým nadšením, abychom tu co nejlépe poznali Medžugorje, abychom se naučili co nejlépe jednat s poutníky a dělit se o své zážitky a lásku k naší Matce. Je pro mne překrásné vidět tolik lidí na jednom místě se stejným záměrem, a tím je šíření poselství Panny Marie. Nyní si přeji na setkání do Medžugorje přicházet každý rok. Tuto práci dělám již od roku 1997 a Medžugorje v centru mého srdce, v centru mojí duše i mého života. O to se dělím i se svojí rodinou, se svými dětmi a se všemi, kteří mne chtějí poslouchat, protože myslím, že je krásné dělit se o vzájemné zážitky”, řekla Sara.


Na 22. setkání organizátorů poutních, charitativních a molitebních skupin a mírových center spojených s Medžugorjem na které se tohoto roku shromáždilo téměř 400 účastníků (po delší době přijeli i dva organizátoři poutí z české republiky, a také skupina organizátorů ze Slovenska) celkem z 23 zemí. 

Mezi účastníky dále byly i Karen Carden z Floridy a Marie Gastefsen z Portlanda. Karen přijíždí do Medžugorje na tato setkání již 17 roků. O setkání řekla: „Setkání je pro nás jistě velmi užitečné. Získáváme mnoho nových ideí. Dovídáme se o potřebách kněží, kteří působí v Medžugorji a snažíme se jim pomáhat správným vedením poutníků. Tato práce je velmi zodpovědná, protože se snažíš pomáhat lidem a přiblížit jim poselství Panny Marie. A to je nejtěžší, práce s tolika různými lidmi, kteří, když přijedou do Medžugorje, mají fungovat jako jednotná skupina", vyjádřila se Karen. A Marie informovala o tom, že v místě, kde žije působí Informační centrum ve kterém ona působí jako voluntér již více než 20 roků. Momentálně je předsedkyní organizace. O významnosti setkání říká: „Posloucháme zkušenosti druhých lidí, co oni dělají, když přivážejí poutníky, slyšíme, co by kněží chtěli, abychom dělali, když přijdeme a jak se vyrovnávat s určitými situacemi. Loňský seminář byl jedním z nejlepších, který jsme prožily v poslední době, a tento jde v jeho stopách. Fra Marinkův přístup a enthuziazmus je obohacující a jasně nám říká, co bychom měli dělat při této práci”.