Skončil 29. Festival Mládeže v Medžugorji

08.08.2018 22:50

Děkovnou mší svatou slavenou na Križevaci v 5 hodin ráno v pondělí, 6. srpna, kterou vedl farář fra Marinko Šakota, skončilo Dvacáté deváté mezinárodní modlitební setkání mládeže - Mladifest, které bylo zahájeno ve středu 1.srpna 2018 a konalo se pod heslem "Žít z Božího slova". Shromáždily se na něj desetitisíce mladých z 72 zemí. Program každý den začínal ranní modlitbou v 9 hodin na venkovním oltáři medžugorského farního kostela, a pokračoval katechezemi, svědectvími, písněmi a poučeními z křesťanského života. Ve čtvrtek 2. srpna se mladí na Kopci zjevení od 6 hodin ráno modlili radostná tajemství růžence.

Ranní katecheze vedli fra Ante Vučković (ve čtvrtek a v pátek) a Apoštolský vizitátor pro Medžugorje, mons. Henryk Hoser (v sobotu). Mladí se potom účastnili modlitby růžence v 18 hodin. Centrem každého dne byla večerní eucharistická slavnost v 19 hodin.

Zahajovací mši svaté 1. srpna předsedal a kázal mons. Luigi Pezzuto, apoštolský nuncius v BiH, za koncelebrace 472 kněží. Kazatelé při mších svatých následující dny byli fra Ante Vučković, fra Marinko Šakota, medžugorský farář, fra Miljenko Šteko, provinciál Hercegovské Františkánské Provincie a Apoštolský vizitátor pro Medžugorje, mons. Henryk Hoser.

Podle denních přehledů byl  největší počet koncelebrantů v pátek 3.srpna, kdy při mešní slavnosti koncelebrovalo 570 kněží. Ve středu koncelebrovalo 473 kněží, ve čtvrtek 548, v sobotu 537, a v neděli 485 kněží.

Ve čtvrtek 3. srpna po večerní mši svaté se v prostoru před vnějším oltářem konalo procesí se sochou Panny Marie, kterou nesli mladí z farnosti Medžugorje. Mladí zástupci všech zemí šli za Mariinou sochou, a pobožnost byla ukončena krátkým eucharistickým klaněním a požehnáním Nejsvětější svátostí.

V sobotu 4. srpna po večerní mši svaté i tento rok předvedli členové komunity Cenacolo představení. Kněží ze všech zemí světa velkou část dne byli k dispozici mladým ke svátosti smíření. Události Festivalu hudbou a zpěvem provázel Mezinárodní sbor a orchestr pod vedením prof. Damira Bunoze, byli v něm mladí z 23 zemí. Festival byl simultánně tlumočen do sedmnácti jazyků, a v přímém přenose ho přenášeli mnohé radiostanice a internetové portály a též televizní stanice. Tak celodenní program všech dnů Mladifestu v live streamingovém přenosu i přes Radiostanici Mir Medžugorje přenášely Radio Maria z osmi zemí, Laudato TV, Espanol TV, Kit TV, Kathtube a mnoho jiných. Večerní program 5.srpna prostřednictvím livestreamingu sledovalo 1 076 600 diváků.