Skončil 19.mezinárodní kněžský seminář v Medžugorji

14.07.2014 22:57

Devatenáctý mezinárodní kněžský seminář na který se shromáždilo 306 kněží a bohoslovců z 25 zemí, z 11 jazykových skupin,  byl uzavřen děkovnou mší svatou v sobotu 12. července. Mši předsedal vedoucí semináře, fra Ljubo Kurtović, farář z Veljača.  Podle svědectví kněží, kteří se zůčastnili semináře jsou zde jen dobré plody a rozhodnutí přijet i na následující již v pořadí 20. Seminář.  Fra Davor Dominović, tajemník provincie Bosny Srebrene, se účastnil semináře podruhé. Poprvé to bylo po jeho vysvěcení v roce 2010. Zdůraznil, že účast na semináři je pro něho krásný zážitek společenství s kněžími z celého světa, jako i různorodost obřadu je též duchovním obohacením, osvěžením kněžského života. V souvislosti s heslem letošního semináře fra Davor zdůraznil: „Fra Ljubo v jedné přednášce srovnával Pannu Marii a kněze. Maria je přítomná v Bibli, zvláště v Novém zákoně, přirozeně. Ale i ve Starém zákoně, v Prorocích je ohlašována osobnost Panny Marie. Fra Ljubo prohlásil, že Maria je stále přítomná s Ježíšem, ale nikdy sebe nedává na první místo. A správná Mariánská zbožnost je taková, že Marii nikdy neklade před Ježíše. Maria je vždycky prostředek a nikdy cíl. Jako kdysi Ježíš díky jejím slovům a skrze její tělo přišel na tento svět, tak i dnes Maria přenáší Ježíšovo poselství. Tak je i kněz podobný Marii. Přes svoje ústa, ruce přináší Ježíše tomuto světu, nebo by alespoň měl přinášet skrze svoji službu. I nikdy sebe nedávat na první místo. Jako to Maria ve své době řekla o sobě, že je pokorná služebnice Páně, tak i kněz má být pokorný služebník Páně. Takovéto semináře jsou okamžiky, kdy se my kněží trochu stahneme, abychom se věnovali sami sobě.“ (www.medjugorje.hr)