Šíří se falešné zprávy z Medžugorje

07.09.2014 14:57

Nějaká horlivá duše rozhýbala smskový řetězec. Dostávám dotazy co je pravdy na tom, že Panna Maria začala mít na nás nějaké nové nároky, že se máme modlit v 18,30 dokonce 3 zdrávasy. Tak ne, přátelé, tak nenáročná Panna Maria v Medžugorji zase není. To nevyšlo z Medžugorje.
Panna Maria si přeje už 33 roků, abychom se modlili, a to tři růžence denně, abychom se klaněli před Nejsvětější svátostí, abychom se postili a četli Bibli, abychom se zpovídali, chodili na mši svatou a měli pevnou víru, abychom se modlili na její úmysly mezi kterými je na prvním místě MÍR... V těchto dnech je v Medžugorji klid a vše probíhá jako obvykle. Ivan podává svědectví ve stejném duchu jako dříve. Tak modlete se. To bude mít Panna Maria radost.