Sestry z Eucharistického společenství služebnic Srdce Ježíšova a Mariina na pouti v Medžugorji

03.07.2017 23:16

 

Čtyři sestry z Eucharistického společenství  Služebnic Srdce Ježíšova a Mariina z Rijeky přišly do Medžugorje se skupinou padesáti poutníků. Zdůrazňují, že je to pro ně veliká milost a radost, že mohly být zde při oslavách 36. výročí mariánských zjevení.

„Jsme velmi šťastné, že můžeme být v Medžugorji. Matka Maria je s námi 36 roků. To je něco velikého a zvláštního. Překrásné je to společenství množství kultur a jazyků, a že jsou všichni společně na  modlitbách i v tichu. To je opravdu určitý soulad a jednota. My, jako společenství, jsme měly milost jít na více poutních   míst, do Lurd a Fatimy, a všude je milostiplné ovzduší, ale pro mne je Medžugorje vždycky zvláštní, protože je tady Panna Maria stále ještě přítomná. Tady je cítit její mateřská blízkost a přítomnost. Vždycky mne dojme množství lidí, kteří se přicházejí vyzpovídat. To jsem neviděla v žádné svatyni. To je živá přítomnost Marie, která nás vede k Ježíšovi. 

Vždycky je v centru mše svatá a adorace, při kterých zažíváme živého Ježíše. 

Máme velikou milost, že je Maria stále ještě s námi celé ty roky, jako trpělivá Matka a to právě pro nás Chorvaty. Měli bychom být více vděční za Mariinu přítomnost. To, co je nejpodstatnější je měnit srdce. Tak můžeme děkovat Panně Marii žijíce její poselství”, vzkázaly sestry z Eucharistického společenství Služebnic Srdce Ježíšova a Mariina z Rijeke. (medjugorje.hr)