Doporučujeme vaší pozornosti: SEMINÁŘ PŮSTU, MODLITBY A TICHA

11.10.2014 15:38

pro českou skupinu ve svátky Posvěcení Lateránské baziliky a svaté ANEŽKY ČESKÉ. Přihlášky uskutečněte urychleně nebo přijdeme o tento takmimořádný termín.

Po roční pauze je domluvený další Seminář půstu, modlitby a ticha v Domus Pacis v Medžugorji.

V prostředí Mariánské modlitební svatyně, kde jsou nadále denní zjevení, se budeme společně učit žít podle poselství Panny Marie pod vedením některého z místních františkánů. Budeme se účastnit večerního modlitebního programu a chodit se modlit na posvátná místa zjevení na kopci Podbrdu a na Križevaci.

Termín je vybrán v době oslav sv. Anežky, patronky Českého národa, jejíž svatořečení stálo u kolébky Sametové revoluce v bývalém Československu. Kéž se nás sejde hodně na tento letošní seminář, abychom se tak společně modlili a postili za ozdravení našeho národa na přímluvu svaté Anežky.

Pan arcibiskup, Dominik Duka, vyzývá věřící k modlitbám za národ. Toto je tedy nová, zvláštní příležitost k tomu. Vždyť sama Panna Maria v Medžugorji, jak věříme, říká: Modlitbou a půstem je možné i války zastavit a předejít přírodním katastrofám.

Termín této pouti se speciálním programem je od 8. do 15. listopadu, od soboty do soboty i s cestou.

Potřebné poplatky: 2300 Kč za dopravu, 10 € za 1 noc v penzionu + dny semináře v Domus Pacis, se stravou a seminárními přednáškami 75€. Přihlášky zde