Seminář pro osoby s invaliditou

25.01.2016 11:01

Ještě několik měsíců nás dělí od 5. mezinárodní poutě pro osoby s invaliditou, která se bude konat v Medžugorji  od 9. do 12. června 2016, pod heslem „Ve škole Mariině“. Koordinátorem poutě je medžugorský farář fra Marinko Šakota. Medžugorští farníci i tohoto roku dají poutníkům zdarma ubytování a jídlo.

Přihlášky se v Medžugorji přijímají od 1.  do 31. května 2016 na e-mailové adrese:  gospina.skola@gmail.com. Podnět pro organizaci tohoto setkání je dlouholeté putování s. Rastislavy Ralbovské se společenstvím osob se zvláštními potřebami z Đakova. O počátcích poutí s. Rastislava řekla: „Nesmíme zapomenout, že to není můj podnět, protože sem do Medžugorje Panna Maria přichází a volá. Já jsem jen zaslechla někde v srdci tu potřebu a tak jsem začala vytrvale přicházet od r. 1998. A dál je to všechno dílo Panny Marie. Je to veliká věc, co dělají medžugorští farníci, že nás tak zdarma přijímají do svých domovů a všechno zdarma poskytují”, řekla je s. Rastislava.