Seminář pro dívky v Medžugorji

16.09.2016 15:32

 

Školské sestry františkánky z Mostaru zahajují  školní rok pokračováním cyklu seminářů pro dívky v „Kući mira“ v Medžugorji. První seminář je pro žačky 7. a 8. tříd a bude se konat od 23. do 25. září.

S přáním vrátit se ke svému prvotnímu charizma, začaly sestry, kromě jiného, od roku 1993 organizovat modlitebně-výchovná setkání pro dívky, která se konají pravidelně ve školním roce. Smyslem takovýchto setkání je pomoci dívkám, aby objevily smysl a hodnotu života a skrze modlitbu a navazování přátelství, aby prohlubovali svoji víru a poznávaly vyvýšenost a krásu povolání ženy.

Mnohé z nich dosvědčovaly jak se díky seminářům přiblížily Bohu a jak se jim modlitba stala každodenní  potřebou, která mění a sytí jejich život. Modlitební setkání jsou určena pro různé věkové skupiny od třinácti roků až do dospělosti (pro studentky i pro dělnice) a mají různorodý obsah. Modlitební setkání mají svůj denní řád a program, jako i určené téma, které má křesťanský základ a je mladým životně blízské. (www.medjugorje.hr)