Seminář členů hudebních sekcí Framy Hercegovina

18.10.2015 10:27

Od 9. do 11. října se v Kući mira v Medžugorji konal seminář pro členy hudebních sekcí Framy Hercegovina (organizace mladých věřících vedená františkány). Heslo semináře, kterého se účastnilo 42 členů Framy z místních bratstev bylo: „Zpívejte, Bohu, zpívejte, zpívejte našemu Králi, zpívejte”. Seminář vedl fra Tihomir Bazina, duchovní asistent framy Čerin, a úkolem bylo seznamování členů framy s liturgickým slavením mše a tak, co nejlepším způsobem, hudebně zušlechťovat mši svatou. Mladí se účastnili modlitebního programu medžugorské farnosti, a přednášek na kterých se učili pravidlům a kriteriím podle kterých se vybírají písně pro liturgické slavnosti.  „Byly to tři nezapomenutelné dny, veliká zkušenost při které jsme se mnoho naučili, ale ještě víc jsme se i pobavili”, zdůrazňují účastníci semináře.