Sdružení Ruah o pouti pro osoby s invaliditou v Medžugorji

14.06.2017 11:16

 

Sdružení Ruah ze Záhřebu o pouti pro osoby s invaliditou v Medžugorji

Před námi je Šestá mezinárodní pouť pro osoby s invaliditou, která se bude konat v Medžugorji od 15. do 18. června roku 2017. 

V loňském roce se poutě účastnilo i Sdružení RUAH ze Záhřebu, které je založeno s cílem poskytovat pomoc těšce nemocným dětem, dětem s trvalou invaliditou, dětem se zvláštními potřebami a problémy při  rozvoji, a též dětem chudým.

Sdružení je také určeno pro pomoc početným rodinám s materiálními problémy, jako finanční pomoc při vzdělávání dětí, osobních potřebách, potravě a ostatním. Kromě toho poskytují také pomoc při zajištění ubytování, výživy, spolufinancování výdajů za dopravu a podpory v řešení administrativních požadavků a zábran, ale i při pokračování ve vzdělávání.

Sdružení od 6. do 14. června organizovalo i Novénu k Božímu Milosrdenství, kterou se modlili za úspěch poutě osob s invaliditou, též za osoby, které se účastní organizace, ale i ty, které zajišťují ubytování, za volontéry, za donátory a též za jejich duchovního správce.

Předsedkyní sdružení je Romina Mataušić, která při té příležitosti o svých dojmech z poutě řekla: „V minulém roce jsme se poprvé účastnili tohoto velikého setkání a všichni, kteří s námi přijeli do Medžugorje  na tom setkání prožili mnoho milostí. Od toho prvního setkání se my neustále modlíme a děkujeme Pánu za to, že taková setkání existují a že lidé, kteří tam žijí otevírají své domovy a zdarma nám dávají ubytování a jídlo, protože pro nás, kteří přicházíme z dálky je velmi těško shromáždit prostředky na cestu a ubytování na tři nebo čtyři dny. Všichni ti, kteří žijí s invaliditou a s dítětem, nebo nějakým bližním, se zvláštními potřebami vědí kolik to všechno stojí.

My jsme humanitární sdružení, které vzniklo před čtyřmi roky při jedné pouti v Medžugorji. My, rodiče bez dětí, jsme se modlili na Podbrdu a tak se v srdci zrodila myšlenka, aby se založilo sdružení. V Medžugorji věřící dostává všechno to potřebné pro duchovní život a růst, a hlavně získáváme mír. Pro nás je Medžugorje druhý domov a považujeme se za děti Medžugorje. Takový mír nikde nemůžeme zažít a pro nás je Medžugorje opravdu něčím zvláštním, protože dostáváme jednu velikou lásku, kterou prožíváme v srdcích.” (medjugorje.hr)