SDĚLENÍ PROVINCIÁLA HERCEGOVSKÉ FRANTIŠKÁNSKÉ PROVINCIE PŘI PŘÍLEŽITOSTI JMENOVÁNÍ APOŠTOLSKÉHO VIZITÁTORA PRO MEDŽUGORJE

31.05.2018 15:47

 

Tiskový úřad Svatého Stolce dnes v poledne, 31.května 2018 zveřejnil, následující zprávu:

 

 „Vyhlášení: Jmenování Apoštolského Vizitátora se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje

Dne 31. května 2018 jmenoval Svatý Otec arcibiskupa Henryka Hosera, S.A.C., emeritního biskupa Varšavy-Praha (Polsko), Apoštolským Vizitátorem se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, na neurčitou dobu a „ad nutum Sanctae Sedis“.

Jedná se o výlučně pastorální službu, jíž navazuje na misi Zvláštního vyslance Svatého Stolce pro farnost Medžugorje, která byla svěřena Mons. Hoseru 11. února 2017 a kterou uzavřel v minulých měsících.

Cílem poslání Apoštolského Vizitátora je zabezpečit pevné a trvalé provázení farního společenství v Medžugorji a též i věřících, kteří sem přijíždějí na poutě, jejichž potřeby vyžadují zvláštní pozornost.“

 

Jsem potěšen, že i při příležitosti tohoto rozhodnutí mohu jménem Hercegovinské františkánské provincie, které je v této oblastní Církvi, institucionálně i jejím členům jednotlivě, svěřena pastorační péče o farnost Medžugorje, vyjádřit upřímnou vděčnost Nejvyššímu Knězi, Papeži Františkovi, kterému náleží plná, bezprostřední a obecná moc duchovní správy v Církvi.

Dosavadního Zvláštního Velvyslance Svatého Stolce pro Medžugorje, Jeho Excelenci, arcibiskupa Henryka Hosera, nyní jmenovaného Apoštolským Vizitátorem se zvláštní úlohou a pověřením, očekáváme se stejnou úctou a oddaností.

Zůstává na jmenovaném Arcibiskupovi, autoritou a mocí poslání, podávat všechna ujasnění vztahující se na misi, kterou mu svěřil Svatý Otec František.

Pokoj a dobro!

V Mostaru, 31. května 2018

Fra Miljenko Šteko, provinciál