Medžugorský farář, fra Marinko Šakota, oslovil virtuálně přítomné poutníky (podle dostupné statistiky se jedná řádově o jeden a půl milionu připojení při přenosu večerního modlitebního programu)

20.03.2020 07:51

Chvála Kristu i Panně Marii!

Drazí přátelé Medžugorje, drazí bratři a sestry po celém světě, kteří jste spojeni s Medžugorjem přes spiritualitu, kterou nám zde přináší naše Nebeská Matka Maria, Královna míru - ze srdce vás zdravím a chci vám říci několik slov.

Dnes na slavnost sv. Josefa, dnes dostáváme jedno poselství pro nás všechny v této situaci, a to je poselství ze života sv. Josefa a z života Mariina. Ptáme se tedy, v jaké se situaci nachází Josef? Ve velmi těžké situaci! Je zasnouben s Marií, a Maria je těhotná. On ví, že to dítě není  jeho dítě. Jak těžká je to situace, co dělat, jak postupovat? Josef prožívá velká muka, ale Josef je spravedlivý, protože nezůstává jenom u svých plánů,  u svých myšlenek,  u svých přání. Nedomnívá se, že je jediné správné to, co si myslí on a jak se on dívá na věci, ale je otevřený. Je otevřený Božím plánům, Božímu pohledu. A když mu anděl říká: ''Josefe, neboj se! Neboj se přijmout Marii k sobě!'', Josef tomu věří. Josef věří andělovi a přijímá Marii za svoji ženu.

Dnes jsou tato slova, drazí přátelé, velmi významná pro nás všechny, a to jsou slova: Neboj se!  A ta slova ''Neboj se'' říká anděl Gabriel Marii. ''Neboj se, Maria! Pán je s Tebou!''

Ta slova anděl říká Josefovi - Josefe, neboj se!

Ta slova dnes Pán říká nám všem. Nebojte se!

Přirozeně, že existuje strach a je i oprávněný, máme být opatrní, chránit se, být disciplinovaní. Dávat pozor na hygienu - to je zcela správné a velmi důležité. Přitom ale ne v tísni, ne ve strachu, ale ve víře! Ve víře, že je Pán s námi, že my jsme Pánovi a že všechno bude dobré.  A tato situace je pro nás velikou příležitostí. Můžeme se na ní dívat  tragicky, jako na něco, co je tragické a ono je to v určitém smyslu těžké, přirozeně, že je to těžké, ale je to příležitost, abychom se přiblížili k Ježíšovi. Toto  je příležitost, abychom  se vrátili k Bohu, abychom se vrátili k modlitbě, rodině, k pravým hodnotám.

Když je vše dobré, my na Boha zapomínáme. Když je všechno dobré, my vyhledáváme jen pohodlí a zábavu, aby nám bylo dobře v materiálním slova smyslu, a zapomínáme to jediné potřebné, to jediné důležité, to co Ježíš říká Martě, jedno je důležité. A teď je ta chvíle!

Ve skutečnosti, v tomto čase se ptáme a hledáme jen jedno. Jenom jediné je pro nás dnes důležité, nic jiného, a to je přežití. Ale my křesťané nehledíme jenom v tomto směru,  jen na to jedno, ale chceme žít s Kristem. Nyní i na věčnosti! Už nyní žít s Kristem!

Toto je příležitost, drazí přátelé k  modlitbě růžence, abychom vzali růženec do rukou. Panna Maria nás učí - v růženci je síla! Růženec do rukou! Číst Boží slovo, postit se, chodit na Križevac, na Kopec zjevení, tedy v místě, kde žijete si najít způsob, jak se jednotlivě modlit, v rodině, na kolenou. Vztáhni svoje ruce, otevři svoje srdce Pánu. Pros Ho, aby ti posílil víru, aby posílil tvou důvěru v Něj, aby posílil tvoji naději, aby posílil tvoji lásku. Pros ho, aby ve Tvém srdci vládla  láska Boží. Pros Ho, aby ti otevřel srdce, abys poznal Jeho lásku, abys poznal tu lásku Milosrdného Otce, který tě má bezpodmínečně rád, abys se otevřel tomu slunci, tomu teplu Jeho lásky.

Toto je příležitost, drazí přátelé, toto je příležitost, abychom objevovali Eucharistii. Jsou místa země, kde je z rozumných důvodů Eucharistie pozastavena, aby se lidé nepohybovali, aby byli co nejvíce doma, abychom se tím způsobem ochraňovali, aby tímto způsobem byla tato nemoc, tato epidemie, ukončena.  Ale, to je pro nás veliká možnost odhalit hodnotu Eucharistie, abychom objevili hodnotu svátosti zpovědi, abychom to znovu objevili. Protože jsme i na to zapomněli, nebo si na to navykneme, a teď, když to nemáme, teď ať se v nás probudí hlad po Eucharistii, láska k Eucharistii, ke svátosti zpovědi, k adoraci.

Tedy, drazí přátelé, toto je čas milosti. Těžká doba, ale i čas milosti. Využijme ho! Věřme Pánu, který nám říká - Neboj se! A až projde tato doba, budeme mít veliký zážitek, zážitek, že jsme v těžkých chvílích věřili. A to nás potom ponese životem a pochopíme, že je to možné, možné to je, možné to je, možné to je. To nás učí Panna Maria. Ona nás nezbavuje všech potíží, Ona ne říká: já vám odstraním všechny problémy, které máte v životě. Ne! Ona říká: já si přeji vás učit, jak být silní zevnitř, jak mít pevnou víru, naději, lásku, tak, abys potom mohl v těžkých chvílích vydržet, být trpělivý, čekat s nadějí, s vírou.

Drazí přátelé, to vám přejeme z celého srdce. Toto  je příležitost, abychom začali žít poselství  naší Matky k čemuž nás tak dlouho vyzývá. Využijme tento čas, začněme! (medjugorje.hr)