Růženec z Medžugorje zachránil nenarozené dítě

17.12.2014 11:47

(Medjugorje-info.com)

 Sherry a Ron osm roků marně toužili po vlastním dítěti. Konečně Sherry otěhotněla a radost z toho měli nesmírnou. Ale při prohlídce lékaři zjistili u dítěte nějakou nevyléčitelnou chorobu srdce. Rodiče se začali modlit. Lékaři jim radili potrat, ale rodiče se ani zanic nechtěli oddělit od malého stvořeníčka na které tak dlouho čekali. Naděje na úspěch operace byla 1 ku 100. Stísněně a zklamaně odešli domů. Tehdy si Sherry vzpomněla na dřevěný růženec, který jí přítelkyně dovezla z Medžugorje. Vzala růženec přitiskla si ho pevně na břicho, chtěla ten náboženský předmět co nejvíce přiblížit k nenarozenému dítěti. Při tom doteku se dítě poprvé pohnulo. Sherry stále častěji cítila přítomnost svého dítěte díky intenzivním pohybům.


Když matka přišla na novou prohlídku, lékař svolal všechny mediky a ukázal na promítací plátno, voda, která zaplavila tělo dítěte a která by byla příčinou jeho smrti, zmizela. V září roku 1994, přišla Anna-Mary na svět jako zdravé dítě. Od té doby Sherry a Ron povzbuzují svoje přátele a známé na modlitbu růžence. Matka Boží v Medžugorji říká, že modlitbou řůžence je možné zvládnout všechny těžkosti a prosí nás naléhavě, abychom se modlili tu činnorodou modlitbu. Jen modlitbou můžeme zvládnout zlo a Zlého, zastavit nemoci, nenávist, válku, katastrofy...Proto modleme se, modleme se, modleme se! Růženec obrátil statisíce krivověrců a zatvrzelých hříšníků. V Lurdech se Panna Maria zjevila s růžencem v ruce. Ve Fatimě se nazývá Královnou posvátného růžence. V každém zjevení Panna Maria doporučuje modlitbu růžence.