Růženec je důležitý

13.09.2022 17:59

Mnoho lidí pochybuje o Bohu, protože nevěra druhých podlamuje jejich víru a bere jim jistotu.

Ale je cesta k hluboké víře. Maria světu přinesla Ježíše, Ona ho přinese i k tobě jestli jí budeš prosit. Od doby co se modlím růženec, je ze mne úplně jiný člověk. Dříve jsem pochybovala o existenci Boží, pochybovala jsem ve všem i v jednotlivostech. Velmi jsem tím stále trpěla. Teď mne růženec osvobodil od mojí nevěry a odehnal pochybnosti, které mne mučily!

Růženec se modlím každý večer před spaním.

Její tajemství mi začínala být stále jasnější. Nyní mám důvěru v Boha. A podle svých spolubratří jsem začala být trpělivější a soucitnější. Růženec je mi velikou pomocí.

(přeloženo z Medžugorje-info)