Roční zjevení pro Jakova Čolo

25.12.2014 21:31

Při posledním pravidelném každodenním zjevení,

12. září 1998, řekla Panna Maria Jakovovi Čolo, že bude mít nadále zjevení jednou do roka, a to 25. prosince, na Hod Boží vánoční.

Tak tomu bylo i letos.

Zjevení začalo ve 14, 40 a trvalo 8 minut. Jakov potom předal poselství:

 

"Drahé děti! Dnes, v tento milostiplný den si přeji, aby se každé vaše srdce stalo betlémským chlévem ve kterém se zrodil Spasitel světa, já jsem vaše matka, která vás nesmírně miluje a stará se o každého z vás. Proto, děti moje, odevzdejte se matce, aby mohla každé vaše srdce i váš život položit před malého Ježíše, protože jenom tak, děti moje, budou vaše srdce svědky každodenního Božího rození se ve vás.

Dovolte Bohu, aby ozářil váš život světlem a vaše srdce radostí, abyste mohly každodenně osvětlovat cestu a být příkladem opravdové radosti druhým, kteří žijí v temnotě a nejsou otevřeni pro Boha a jeho milosti. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu."

(www.medjugorje.hr)