Řeholnice: V Matčině náručí v Medžugorji jsem řekla Pánu svoje ANO

21.08.2017 14:58

 

„Když jsem poprvé přijela, vzpomínám, že jsem říkala:  '50 000 lidí na jednom místě, to bude chaos', ale na tomto místě opravdu není žádný chaos, takový dokonalý pokoj, soulad, radost, společenství, to je v Medžugorji něco neuvěřitelného“ vypráví pro  program Radiostanice „Mir“ Medžugorje sestra Marija Dijana Mlinarić, karmelitánka Božského Srdce Ježíšova. Potřetí se účastnila Festivalu mladých, a o dojmech ještě zdůraznila:

„Veliká je to milost vrátit se opět k Matce. Mne do Medžugorje zpět přivádí skutečnost, že jsem se právě tady před deseti roky vydat cestou duchovního povolání. V Matčině náručí a jejím míru, kde mi Pán dal milost, abych mu svobodně a s klidem v srdci řekla své ano, tu jsem vděčná Panně Marii za takové prostředí. Pro mne  osobně je Medžugorje jako nějaký pramen ke kterému se ráda  vracím, přijít k Matce, poděkovat za všechny milosti. Vidím jak je to potřebné a užitečné pro mladé se kterými pracuji, se kterými se setkávám a kteří se opravdu vracejí obnovení, proměnění. Ve světě, který je přeplněný nabídkami, jsou ochotní s Marií kráčet dále  životem. Jistě to pro ně bude veliké duchovní obrácení ke spáse jejich duší“. (Radiostanice „Mir“ Medžugorje/medjugorje.hr)