Raduji se z výsledků voleb prezidenta

29.01.2023 10:52

I já jsem proto něco udělala. Modlila jsem se včera na ten úmysl Křížovou cestu na Križevaci, abychom měli prezidenta, který přispěje k Míru ve světě v duchu toho o co již téměř 42 roků usiluje Panna Maria. V nejnovějším poselství řekla Královna Míru z Medžugorje, že satan si přeje válku.  A k míru ve světě může pan prezident Pavel dokázat přispět mimořádným způsobem díky své špičkové kariéře v NATO. Jistě chce prospívat i k Míru v srdcích lidí a české společnosti.

Dnes jsem viděla šot, jak šel chodbou se skupinou osob, oficiálně, v čele šla ochranka. Z lavičky v té chodbě spadla na zem nějaká vesta. Ti co šli před ním si toho ani nevšimli. On se sehnul, zvedl ten hadřík a hbitě položil na lavičku k opuštěné torně osoby, která stála vedla lavičky a musela zřejmě své věci neočekávaně urychleně opusit, aby nepřekážela. On se na ní ještě úslužně skromě usmál. To mně říká dost o jeho povaze. Já mám přirozeně velmi ráda pokorné lidi.

Obrázek