Radostné očekávání vánoc v Medžugorji

23.12.2016 16:09
V předvánočním týdnu v Medžugorji jsou poutníci z Itálie, USA, Španělska, Mexika, Guatemaly, Libanonu, Francie, Itálie, Brazílie a Ukrajiny.

Když medžugorský farář, fra Marinko Šakota, mluvil v programu Radiostanice Mir Medžugorje o vánocích v Medžugorji, o setkáních farníků a o adventu, a též o duchovně-modlitební přípravě na vánoce, řekl: 
„Tento čas je milostiplný čas, který je nám darován. Je nám milé, že se můžeme setkávat na základech starého farního kostela, být spolu, podat ruku jedni druhým. Je velmi dobré, že ta setkání mají humanitární charakter, že naši farníci obdarovávají druhé lidi. Naši farníci také rádi přicházejí i na jitřní mše svaté. To je dobrá příprava, stejně jako modlitba růžence na Podbrdu“, řekl medžugorský farář.(www.medjugorje.hr)