Radiostanice Mir Medžugorje oslavila 20. výročí svého působení

29.11.2017 14:25

"Buď pochválen Ježíš a Maria. Drazí posluchači, ocitáte se na vlnách Radiostanice 'Mir' Medžugorje" jsou první slova, která zazněla 25.11.1997. ve sklepě domku, kde byly požehnané prostory radiostanice MIR Medžugorje. Tehdejší frekvence 106,3, která pokrývala 800 m území Medžugorje, byla rezervovaná pro pětihodinový program radia.

Ústřední v programu byl na počátku, a zůstal i dnes, přímý přenos modlitebního programu z kostela sv. Jakova v Medžugorji. Vedle tohoto základního programu se později rozšiřovaly emise náboženského, kulturního, informačního a zábavného charakteru.

Dnes, když radiostanice emituje vlastní 24 hodinový program, kdy prostřednictvím vlastních vysílačů a satelitu má věrné posluchače v celém světě, kdy je součástí organizace velikých projektů souvisejících s Medžugorjem, kdy spravuje svoje vlastní web stránky, kdy natáčí a publikuje alba špičkové kvality si chceme zvláště připomenout svých prvních 20 roků. Jsou to roky nezkušenosti, ale touhy po práci a učení se, roky amatérizmu, ale i přechodu k profesionalizmu. Jsou to roky veliké touhy, vytrvalosti, práce, modlitby, úspěchu a hrdosti. (medjugorje.hr)