Rada fra Petara Ljubićiće

31.03.2020 12:46

(Jste v karanténě a najednou nevíte co s časem?)

Fra Petar Ljubićić je ten františkán, který je vybraný Mirjanou a schválený Pannou Marií, že bude zveřejňovat medžugorská tajemství:

 

Modlitbou jednoho Růžence, můžeme vyprosit spásu jedné duši!
Využijme tuto milostiplnou příležitost a modleme se za svoji osobní spásu a za obrácení našich bratří a sester!