První výročí působení humanitárního sdružení „Mariiny ruce” z Medžugorje

11.07.2017 18:03

 

Humanitární sdružení „Mariiny ruce” bylo založeno v červenci 2016 v Medžugorji s cílem pomoci chudým a všem, kteří pomoc potřebují. Před založením sdružení, působili ve farnosti tři roky jako kancelář pro potřebné pomoci. Ke konání dobra a pomoc potřebným je povzbudila slova  Královny Míru:  „Vyzývám vás i dnes, abyste byli láska tam, kde je nenávist, a pokrm kde je hlad. Otevřte, dítka, svoje srdce a  vaše ruce ať jsou vztažené a štědré, aby tak každé stvoření skrze vás děkovalo Bohu stvořiteli.” (Poselství Panny Marie z 25. září 2004.)

Za krátkou dobu se do práce sdružení zapojilo více než 90 dobrovolníků. Jedná se o mladé lidi z Medžugorje a Brotnja, kteří  chtějí svůj čas nesobecky darovat bratru člověku, který potřebuje pomoc. Členové mají pravidelná modlitební setkání, pracovní schůzky a aktivně se podílejí na aktivitách sdružení.

„Díky všem, kteří se doposud zapojili do našich projektů a pomohli nám konat dobro, přinášet naději, šířit lásku a mír. Jsme šťastní, že s vaší pomocí, můžeme být vztaženýma Mariinýma rukama”, prohlašují z tohoto sdružení. (slike)