První sv. přijímání ve farnosti Medžugorje

16.05.2021 17:32

V medžugorském farním kostele sv. Jakova v neděli 9. května 2021 při mši sv. v 10,00 hod. přijalo 66 dětí z farnosti Medžugorje a 1 dítě z blízké farnosti Čerin první svaté přijímání.

Slavnost svým zpěvem obohatil farní dětský sbor «Golubići mira» (Holoubci Míru) a mladí hudebníci pod vedením řeholní sestry Ireny Azinović. V kostele byli s dětmi jen jejich rodiče a nejbližší příbuzní. Ostatní shromáždění věřící sledovali slavnost na displejích před vnějším oltářem.

Mši svatou vedl fra Renato Galić za koncelebrace dalších čtyř mladých kněží (dvou františkánů, jednoho dominikána a jednoho diecézního kněze) a jáhna který je ve službě ve farnosti a má být vysvěcen na konci června.

Fra Renato ve svém kázání rozváděl myšlenky z dnešního evangelia a připomněl všem věřícím - zejména dětem přistupujícím poprvé ke svatému přijímání - že jsme Ježíšovi přátelé. Vyzval děti, aby si zapamatovaly dnešní den, protože od tohoto dne, kdy ho poprvé přijali do svého srdce se jim Ježíš stal zvláště blízkým a nejlepším přítelem.

 (podle Medjugorje.hr)