První festival mládeže v Polsku

29.11.2014 20:30

Po 25 letech Mladifestu v Medžugorji se konal první festival mládeže také v Polsku. Kromě Bílého Chorvatska a papeže v bílém (sv. Jana Pavla II.), Poláky a Chorvaty nyní spojuje i Medžugorje. Poláci již dříve putovali do Medžugorje, ale teď svým způsobem Medžugorje jde do Polska, a to spojení bude pevnější a plodnější. Tak to alespoň vypadalo ve třech dnech přátelení se mladých Poláků a mladých z Medžugorje.

Místem konání polského Mladifestu bylo město Piotrkow Trybunalski ve středu Polska a organizovalo ho sdružení "Zaklada Divine Mercy" (Božského milosrdenství), která vede i Polské Informační centrum "Mir Međugorje". Maciej Zajac, ředitel "Zaklade", na tuto myšlenku přišel před několika roky při rozhovoru s fra Dankem Perutinou. Potom, co se pro to oba dva nadchli, Maciej přikročil k realizaci. Polský Mladifest se uskutečnil pod heslem „Naděj pak neustává“.

Program byl zahájen v pátek, 14. listopadu, v den památky sv. Nikoly Taveliće, prvního chorvatského kanonizovaného světce. Trval tři dny a podobal se ve všem tomu medžugorskému kromě několika jednotlivých detailů, protože do tří dnů se nemůže vejít vše co bývá organizováno za týden, a nebyla tu ani ta mezinárodní dimenze, která je tak charakteristická pro Medžugorje. To nejdůležitější tu bylo: růženec, mše svatá, klanění, přednášky, svědectví a přirozeně i písně a tanec.

Touto podstatnou částí programu byl stejně jako v Medžugorji pověřen mezinárodní sbor a orchestr dirigovaný prof. Damirem Bunozem. Byl trochu menší než v Medžugorji, ale o nic méně velkolepý. Třicet mladých hudebníků a dvanáct tanečnic – členek Framy, spolu s dirigentem prof. Bunozem a medžugorským farním vikářem fra Stankem Ćosićem, projelo cestu dlouhou 1418 km z Medžugorje do Polska, aby přinesli to, co zdobí Mladifest: radost, nadšení, úsměv, společenství, smích a poselství míru. K nim se připojilo i několik mladých z Itálie, České republiky, Slovenska, Polska a Libanonu. Písněmi obohacovali program, ale i srdce účastníků.

Program probíhal v hale sportovně-rekreačního centra města Piotrkow Trybunalski. Přijelo asi 700 Poláků ze 122 měst. Mezi účastníky byli mladí, staří, kněží a řeholnice. Ty mladší přitáhl už samotný počátek: festival zahajoval Muniek Staszczyk, zpěvák populární rockové skupiny T. Love, krátkým koncertem a svědectvím o své cestě obrácení při kterém podstatnou úlohu sehrálo Medžugorje. V průběhu programu našli své místo i známí polští kazatelé, kteří oslovili mladé. Stejně jako v Medžugorji mluvili členové komunity Cenacolo o osvobození z pekla drogy a o novém životě v Ježíši Kristu. Byl promítnutý i film o působení humanitární organizace Mary's Meals, která je plodem Medžugorje. Svědectví o své cestě obrácení přinesl i Maciej Zajac, organizátor festivalu. O úloze Medžugorje ve vlastním životě hovořilo několik mladých z Medžugorje i prof. Damir Bunoza. Celý program byl simultánně tlumočen do polštiny (pro Poláky), případně do chorvatštiny (pro Chorvaty). Večerní mši svaté předsedali různí kněží z Polska a kázal fra Stanko Ćosić z Medžugorje.

Ovzduší, které vládlo v hale během festivalu ukázalo vřelost a srdečnost mladých Poláků. Každé setkání na kterém je oslavován Bůh, se nevyhnutelně dotýká lidského srdce, zejména, když je řeč o srdci, které hledá Boha, které je otevřené pro proměny, pro lásku, uzdravení, mír a radost. Organizátoři festivalu, hrdí a radostní, ohlašují pokračování. Druhý festival mládeže v Polsku očekáváme příští rok a již předem se z toho radujeme!

(www.medjugorje.hr)