Prvně se kněžského semináře v Medžugorji účastnili i kněží z Číny

18.07.2015 16:32
 

Letošního semináře pro kněze se poprvné zůčastnilo i 28 kněží z Číny. Jak k tomu došlo vysvětluje o. Joseph Dong z města Xian, provincie Shaan Xi.

„Pro nás je to zázrak svého druhu. Zejména, poslední roky vzrůstá počet poutí do Medžugorje z Hong Konga. Věřící se dozvěděli o tomto semináři a informovali nás. Připravovali jsme se déle než měsíc, protože pro nás je velmi těžké opustit zemi.

Situace Církve v Číně je rozdílná v různých provinciích. V některých provinciích dochází k pravému pronásledování, v některých Církev úplně zničili. Před dvaceti roky bylo zakázáno veřejně slavit mši svatou. Dnes se to může, ale pod velkým dohledem. Mne osobně pouštějí, abych vedl semináře, mši nebo modlitbu, ale často mne volají a vyptávají se mne a požadují, abych žádal povolení pro svoji práci. Celkové společenské ovzduší není souhlasné. Na druhou stranu, ale lid žízní po Bohu… V mé farnosti bývá v poslední době i 300 křtů dospělých osob. Jaké jsou pastorační potřeby může se vyčíst z čísel: V Číně je asi 1,4 miliard obyvatel, z toho je 100 milionů věřících, a máme jen 2 000 kněží a 3 000 řeholnic.

Jsem více než spokojený se seminářem. Cítím, že jsem obnovil svoje kněžství, svoji péči o lid. Připomněl jsem si svoje poslání: přinášet lidem naději, lásku a statečnost. Teď jakobych před sebou viděl hořící pochodeň, která mi osvětluje cestu a dodává sílu.“