Provinciál hercegovinské františkánské provincie o Medžugorji

07.12.2017 16:58

 

 

Ve dnech příprav na Slavnost Neposkvrněného Početí Blahoslavené Panny Marie, vedl redaktor internetových stránek "fra3net" rozsáhlý rozhovor s fra Miljenkem Štekem - provinciálem Hercegovinské františkánské provincie - který v den Slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie bude předsedat slavné mši svaté v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Záhřebu, kde mají hercegovinští františkáni svůj bohoslovecký seminář.
Z tohoto interview zveřejněného 5. 12. 2017 jsme prozatím vybrali významné myšlenky týkající se přímo mariánského poutního místa Medžugorje.

Na Vaší kněžské cestě zaujímá významné místo i Medžugorje, kde jste strávil několik roků v duchovní zprávě jako farní vikář. A je pochopitelné, že i teď, ve službě provinciála, starostlivě sledujete události, pastoraci a duchovní život Medžugorje. V poslední době, zvláště po jmenování zvláštního vyslance papeže Františka, Medžugorje přitahuje stále více pozornosti po celém světě. Mluví se o možnosti uznání zjevení, ale všechno je to nesrovnatelné s pastoračně-duchovním životem Medžugorje. Jaká podle Vás je úloha a význam Medžugorje pro Církev v Chorvatsku, ale současně i pro Církev?

- Již jsem zmínil, že je naše služba (nás františkánů hercegovinské provincie) v Medžugorji velmi náročná. Přirozeně, kněžská služba je všeobecně náročná, ale v místech, kam se ze všech stran světa slévá tak veliké množství poutníků jak tomu je v Medžugorji, se může právem hovořit o ještě větší náročnosti. Tu člověk musí být stále lidem k dispozici, zvláště ve zpovědnici. Mnozí z těch lidí přišli z velké vzdálenosti. Těm lidem je třeba vyjít vstříc s otevřenou myslí, srdcem a duší. Nedávno při své návštěvě Záhřebu sám kardinál Parolin, státní sekretář Svatého Stolce, líčil svoje setkání s medžugorskými poutníky při letu z Říma přes Split, uváděl to jako důkaz velikého zájmu o Medžugorje. Podle jeho slov, je přáním Svatého Stolce pomoci vše regulovat tak, aby věřící mohli lépe naslouchat Božímu slovu, slavit svátosti a prožívat autenticky zážitky víry. Tím směrem se ubírají i projevy mons. Hosera, který rozpoznal kristocentrickou spiritualitu a zdravou mariologii v medžugorské pastoraci.
Domnívám se, že je těžké a téměř nemožné vnímat celkový dopad medžugorského fenoménu, který se stal planetárním, a uvedené projevy těchto dvou významných církevních osob jsou dále odpovědí i na vaše otázky. Na nás v tuto chvíli je, abychom trpělivě čekali na nové kroky Církve, které významně ohlásil i sám kardinál Parolin...

 
 

Ve dnech příprav na Slavnost Neposkvrněného Početí Blahoslavené Panny Marie, vedl redaktor internetových stránek "fra3net" rozsáhlý rozhovor s fra Miljenkem Štekem - provinciálem Hercegovinské františkánské provincie - který v den Slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie bude předsedat slavné mši svaté v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Záhřebu, kde mají hercegovinští františkáni svůj bohoslovecký seminář.
Z tohoto interview zveřejněného 5. 12. 2017 jsme prozatím vybrali významné myšlenky týkající se přímo mariánského poutního místa Medžugorje.

 

Na Vaší kněžské cestě zaujímá významné místo i Medžugorje, kde jste strávil několik roků v duchovní zprávě jako farní vikář. A je pochopitelné, že i teď, ve službě provinciála, starostlivě sledujete události, pastoraci a duchovní život Medžugorje. V poslední době, zvláště po jmenování zvláštního vyslance papeže Františka, Medžugorje přitahuje stále více pozornosti po celém světě. Mluví se o možnosti uznání zjevení, ale všechno je to nesrovnatelné s pastoračně-duchovním životem Medžugorje. Jaká podle Vás je úloha a význam Medžugorje pro Církev v Chorvatsku, ale současně i pro Církev?

- Již jsem zmínil, že je naše služba (nás františkánů hercegovinské provincie) v Medžugorji velmi náročná. Přirozeně, kněžská služba je všeobecně náročná, ale v místech, kam se ze všech stran světa slévá tak veliké množství poutníků jak tomu je v Medžugorji, se může právem hovořit o ještě větší náročnosti. Tu člověk musí být stále lidem k dispozici, zvláště ve zpovědnici. Mnozí z těch lidí přišli z velké vzdálenosti. Těm lidem je třeba vyjít vstříc s otevřenou myslí, srdcem a duší. Nedávno při své návštěvě Záhřebu sám kardinál Parolin, státní sekretář Svatého Stolce, líčil svoje setkání s medžugorskými poutníky při letu z Říma přes Split, uváděl to jako důkaz velikého zájmu o Medžugorje. Podle jeho slov, je přáním Svatého Stolce pomoci vše regulovat tak, aby věřící mohli lépe naslouchat Božímu slovu, slavit svátosti a prožívat autenticky zážitky víry. Tím směrem se ubírají i projevy mons. Hosera, který rozpoznal kristocentrickou spiritualitu a zdravou mariologii v medžugorské pastoraci.
Domnívám se, že je těžké a téměř nemožné vnímat celkový dopad medžugorského fenoménu, který se stal planetárním, a uvedené projevy těchto dvou významných církevních osob jsou dále odpovědí i na vaše otázky. Na nás v tuto chvíli je, abychom trpělivě čekali na nové kroky Církve, které významně ohlásil i sám kardinál Parolin...