Provinciál Hercegovinské františkánské provincie, fra Jozo Grbeš k mladým na Mladifestu

06.09.2022 21:57

Jako pravidelně každý večer při večerním modlitebním programu se podle přání Panny Marie shromáždění modlí růženec a následuje mše svatá. Tak tomu bylo i při letošním Mezinárodním festivalu mládeže. 3. srpna předsedal mši svaté  provinciál Hercegovinské františkánské provincie, fra Jozo Grbeš a spolu s ním koncelebrovali 564 kněží.

Ve svém kázání promluvil o tom, že mladí přišli na tento Mladifest najít pravdu, která vždycky vede ke Kristu.

''Jste povoláni, abyste byli odlišní než svět do kterého jste povoláni, abyste v něm žili. Jako ona zmiňovaná žena buďte kritiky těch, kteří mají moc, vládu, pozice, od těch, kteří rozhodují o osudech národů a světa, abychom všichni společně mohli jít k síle víry a svědectví pravdy. Nevyžaduje o nic méně odvahy být kresťanem dnes než v prvním století. V této době 'alternativních skutečností', je před člověkem úkol „najít pravdu'', prohlásil fra Jozo a vyzval mladé, aby byli upřímní, aby se zřekli toho co rozděluje rodiny, aby se zřekli sobeckosti, násilí…

Vyzval mladé, aby hledali moudrost a aby se nebáli.

''Nebojte se! Ať strach nevstupuje do vašich duší. Kristus svoje přátele pozdravil právě tím pozdravem: nebojte se, já jsem tu. Jaká je to prostá moudrost: Kde je On tam není strach. Kde je On tam není nikdo ztracený. Nikdo není přebytečný. Nikdo není vylučovaný. Proto ať tento požehnaný čas vašeho pobytu tady je časem společenství s Kristem. To nám říká Maria. To vám říká vaše srdce, to vám otevírá všechny pokladnice moudrosti, štěstí a radosti. To vás činí svobodnými a dodává odvahu jít domů a být svědky obyčejnosti, svědky prostoty, svědky lásky, svědky pravdy, svědky naděje, svědky Krista, řekl fra Jozo Grbeš a připomínal na závěr, že jsou v Medžugorji v těchto dnech mladí ze 70 zemí a všechny je vyzval, aby se vrátili do svých zemí mezi svoje přátele, aby nemlčeli.

''Vytvořte Medžugorje v 70 zemích, které volají po duchu. Nespokojujte se se statusem quo. Víra je dynamická skutečnost. Nezůstává stát, protože, když stojíme umíráme. Když stojíme jdeme ke dnu, když stojíme mizíme. Zůstávat na jednom bodě, je počátek umírání. Zůstat v jednom bodě je nudné a odporuje Duchu. Proto vás prosím, vydejte se vpřed. Ve jménu Kristově. S Kristem. V síle Mariině. S Marií. A bude vám dobře. Vaše duše bude jako hora. Srdce bude plné. A budete navždy svědky. To je fantastický život! Ať je to i ten váš!''