Proroctví o tom, že do Medžugorje přijde Královna Míru!

31.01.2014 21:38

Obyvatel Bijakovići (část farnosti Medžugorje) Mate Šego, který se narodil r. 1901 a zemřel r. 1979 často spoluobčanům vyprávěl o budoucnosti. Kromě jiného jim také řekl:

"Naše Gospa (Panna Maria) brzy přijde, blažení jsme my, kteří tomu budeme věřit! Já vám teď říkám, že to, co vám řeknu, to já sám nezažiju, protože zemřu krátce před tím. (A zemřel 2 roky před začátkem zjevení!) Ale vy to uvidíte a vzpomenete si na mne, že jsem vám říkal pravdu.  

Přijde doba, bude tady mnoho staveb, ale to nebudou takové snadno rozbořitelné domky, jako naše. Některé budou dokonce ohromné! Náš lid bude prodávat své staleté dědictví a pozemky za veliké bohatství cizincům, kteří na nich budou stavět hotely!

Medžugorje, Bijakovići a okolní kopce a vesnice se stanou blahoslaveným, svatým místem!
Bude takové množství lidu na naší Crnici (nynější Kopec Zjevení), že nebudete moci ani v noci spát od modliteb a hluku, který budou dělat tisícovky poutníků.

Přijde k nám naše Gospa, lide můj! Buďte něžní a projevujte hostům lásku, a oni vám to odplatí.  Věřte mi, přijde ta doba!"