Promluva hercegovinského františkánského provinciála, fra Jozo Grbeše, z půlnoční mše uvítání nového roku v Medžugorji

03.01.2023 21:27

„Bratři a sestry, je za námi další rok, měníme kalendáře, analyzujeme sebe a události, které jsme prožili. Hledáme vysvětlení, děkujeme Bohu a doufáme, že budeme lépe jednat, uvažovat a žít v roce, který začíná. Je dobré se připravit na cestu, protože zítřek patří těm, kteří se vypravují dnes. Chceme-li nový a lepší způsob života, to potom znamená nový způsob uvažování, a nový způsob uvažování je plodem Ducha... Jak řekl veliký Benedikt XVI., kterého si Pán dnes pozval k sobě: „Ten kdo má naději, žije jinak”. Tajemství a  velikost času věčnosti, života a Boha samého můžeme chápat pouze pokorným, ne pyšným postojem. To nám tak něžně vlastním životem vykládá Matka Betléma, Žena Nazareta, Panna Maria všech časů i toho zde. Drazí přátelé, odchody říkají něco o věčnosti a příchody o lásce. Nový rok je, tedy, křižovatka času označená slavnostním uzavíráním jednoho období dokončené minulosti a otevíráním nového a neznámého”, řekl na počátku svého kázání fra Jozo Grbeš, a dodal, že naše osobnost a originalita jsou darem Boha Stvořitele.

„Lidé, kteří jsou uzavřeni sami do sebe vypadají jako balíček, zatímco lidé otevření  a štědří sebe chápou jako součást něčeho velikého a velkolepého. Sobeckost je pramen všeho zla tohoto světa, kvůli sobectví vzniká závist, žárlivost, přehlížení, nenávist, hádky, nadávání a všechny spory ve všech generacích i všech dobách. Jsme bytosti, které přijímají, proto máme i dávat, aby náš život byl autentický. Autentičnost nikdy není v sobeckosti, proto máme prosté povolání – buďme lidmi lásky. Láska je střed křesťanství, láska je jediný recept proti  sobeckosti a každému zlu tohoto světa. Láska je pro Krista základem celého života. On  láskou léčil, láskou odpouštěl, láskou chápal, jenom láska poznává a rozumí. A pro tu lásku, která nese jméno Boží, musí být naší volbou jedině láska”, zdůrazňoval fra Jozo Grbeš, a pokračoval, že láska je centrum života i vesmíru, času minulého i budoucího, a zvláště se zaměřil na rodinu:

„Rodina a přátelé jsou nám dar Boží, čistý dar. Nezříkejme se ho jen tak snadno. Rodina je místo, kde přebývá štěstí. Musí být místem, kde jsou lidé, kteří nám rozumějí, a rozumí nám jenom ti, kteří nás mají rádi. Nebo jak říká Matka Tereza: „Co můžete udělat pro mír ve světě? Jděte domů a milujte svoji rodinu”. Síla víry? Věřte v Pána, ta víra v Pána dělá život cennějším, protože víra v Boha vám dává poznat, že jste i vy součástí něčeho vyššího, co je mnohem větší než ty i já. Víra v Krista dává smysl, který říká, že na naší cestě nejsme sami. Někdo, kdo je blízký Bohu, on má skutečně moc, on může překonat zlo, které nahlodává svět. Jako Benedikt XVI. prožil život hledáním Ježíšovi tváře, tak i my máme znát, jak on říká, že věřit není nic jiného než se v temnotě světa dotknout Boží ruky a tím způsobem v tichosti slyšet slovo a vidět lásku”, prohlásil fra Jozo Grbeš a vyzval všechny věřící, aby od tohoto večera nezůstávali stejní. „Zůstávat stejní není součástí lidské cesty, nemůžeme jít kupředu a přitom zůstávat na stejném místě. Člověk je bytost v transitnosti, tedy ve stálém pohybu od špatného k lepšímu, od lepšího k dokonalejšímu.

Tato silvestrovská noc nám říká, že si máme být vědomi kalendáře. Ten jde stále vpřed, každý den nové datum. Když jdou roky vpřed ptáme se jestli můžeme i my? Tolik naší energie, času a peněz se spotřebuje na udržování vzdálenosti jedněch od druhých. Zajímavé: My nosíme v kapsách klíče ani ne tolik proto, abychom mohli někam vejít, ale spíše proto, aby druzí nemohli vstoupit. A ptáme se, jestli se můžeme stát těmi, kteří odemykají, otevírají, spojují, rozdávají a dělají svět krásnějším a lepším”, řekl fra Jozo Grbeš.

Svoje kázání uzavřel slovy: „Této noci časového přechodu se ptáme jaké stopy budeme za sebou zanechávat v tom novém roce. Co je podstatné a co nepodstatné? Co jsem já, a co bych mohl být? Jsem kopie nebo  originál? Pán mne stvořil originálním. Vybral jsem si snad cestu, na které kopíruji druhé osoby, životy a jednání nebo vím, kdo jsem? Rozdíl mezi originálem a kopií je rozdíl mezi podstatným a nepodstatným, dobrým a špatným, pravým a falešným. Jestli opravdu chceme tak se tato noc v Medžugorji může stát prvním dnem zbytku našeho života. Všechno po této noci může být jiné. Ten nejdůležitější krok našeho života učiníme jenom tehdy, když Kristovo přikázání lásky vezmeme vážně. To bude dnes večer i každý den zbytku našeho života, veliká radost. To ať se nám splní! Jak mně tak vám, ať jste kdekoli a kdekoli budete zítra. Amen”.

Na konci mše svaté medžugorský farář fra Zvonimir Pavičić, popřál požehnaný nový rok  všem sledujícím  jménem svým i všech františkánů i jménem apoštolského vizitátora, mons. Aldo Cavalli a dodal: „Do nového roku jsme vstoupili slavením Eucharistie a uctíváním  Marie Bohorodičky, ať nás její přímluva provází v Novém roce a všem nám vymodlí mír. Šťastný nový rok!”. (FOTO)

(Přeloženo z medjugorje.hr)