Program oslav 41. výročí zjevení Královny Míru v Medžugorji

20.06.2022 00:13

''Od středy 15. června probíhá devítidenní příprava na oslavy zahájení zjevení Královny Míru. Každý den v 16 hodin těchto devíti dnů je organizována modlitba růžence na Kopci zjevení a i tento rok se medžugorští farníci předmodlují růženec před večerní mší svatou na vnějším oltáři farního kostela sv. Jakova'', oznámili z medžugorského farního úřadu.

A pan farář, fra Marinko Šakota, sdělil další podrobnosti programu oslav 41. výročí zjevení Královny Míru.

"24. června bude ranní Pochod Míru. V 6 hodin ráno se vychází z Humce,  modlíme se za mír. To bylo zahájeno před 30 roky, tedy v roce 1992. Budeme se modlit za mír, který je tak potřebný světu, Ukrajině a srdcím všech lidí světa. Mše svaté v chorvatštině budou v 8, 11 a 19 hodin. (česká mše je ve 13 hodin v adorační kapli – poznámka překladatelky pro ty, kteří přijedou do Medžugorje slavit výročí zjevení “po vlastní ose”.) Po večerní mši svaté je klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní a bude trvat po celou noc až do 6 ti ráno. Na samotné výročí jsou chorvatské mše svaté v 6, 7, 8, 9, 11 (česká mše je v 10 hod. opět v kapli) a slavnostní mše 41. výročí zjevení je v 19 hodin'', ohlásil fra Marinko a doplnil, že mši svaté v den vigilie bude předsedat fra Ljubo Kurtović, farář na Humci, a v hlavní den výročí nový provinciál Hercegovské františkánské provincie, fra Jozo Grbeš.

''I tohoto roku vyjde v 16,30 procesí z Kopce zjevení, z místa kde před 41 roky všechno začalo. Budeme se modlit modlitbu, kterou se děti vizionáři modlily s Pannou Marií. To je Věřím v Boha, sedm otčenášů, zdrávasů a Sláva Otci a budeme pokračovat modlitbou růžence při cestě k farnímu kostelu sv. Jakova, kde společně oslavíme 41. výročí zjevení Královny Míru'', sděloval fra Marinko Šakota v Radiostanici Mir Medžugorje.