PROGRAM LETOŠNÍHO MLADIFESTU v Medžugorji

29.07.2017 15:29
 
 

28. MLADIFEST

MEZINÁRODNÍ MODLITEBNÍ FESTIVAL MLÁDEŽE

Medžugorje

1. 8. – 6. 8. 2017

ABY VAŠE LÁSKA STÁLE VÍCE ROSTLA

                                                                                            A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více

                                                                 rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost;   abyste rozpoznali, na čem záleží ... (Fil 1,9)

 

 

 Úterý, 1. 8. 2017

18.00     Modlitba růžence

19.00     SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MLADIFESTU

Eucharistie

21.00 – 22.00     Klanění před vystavenou Nejsvětější svátostí

 

Středa, 2. 8. 2017

6.00 – 6.40     Růženec na Podbrdu u sochy Panny Marie

 

9.00     Modlitba, Katecheze, svědectví

12.00    Anděl Páně

Odpočinek

16.00     Svědectví

18.00     Růženec

19.00     Eucharistie

20.30 – 21.30     Meditace se svícemi a modlitba před křížem

 

Čtvrtek, 3. 8. 2017

 9.00     Modlitba, katecheze, svědectví

12.00     Anděl Páně

Odpočinek

16.00     Svědectví

18.00     Růženec

19.00     Eucharistie

20.30 – 21.30     Procesí se sochou Panny Marie a klanění před Nejsvětější svátostí

 

Pátek, 4. 8. 2017

9.00     Modlitba, katecheze, svědectví

12.00    Anděl Páně

Odpočinek

16.00     Svědectví

18.00     Růženec

19.00     Eucharistie

21.15     Představení komunity Cenacolo

 

Sobota, 5. 8. 2017.

9.00     Modlitba, katecheze, svědectví

12.00    Anděl Páně

Odpočinek

16.00     Svědectví

18.00     Růženec

19.00     Eucharistie

20.30 – 21.30     Klanění před Nejsvětější svátostí

21.30 – 22.00     POSLÁNÍ

Loučení písní

 

Neděle, 6. 8. 2017

Výstup na Križevac samostatně

5.00     Mše svatá na Križevaci

 

 Pokyny

·         Vezměte si sebou malé rádio s FM frekvencemi a sluchátka, Bibli, slunečník.

·         Skupiny, které se budou účastnit Mladifestu ať neplánují jiný program.

·         Po čas trvání setkání mladých (s vyjímkou neděle) nebudou dopolední poutnické mše svaté. Všichni poutníci budou přicházet na večerní mši svatou spolu s mladými.