Bohatý program 2. Kongresu o Medžugorji

28.05.2021 10:34

V slovenském a českém překladu můžete sledovat na linku, kde sledujete i pravidelný večerní modlitební program z Medžugorje, zvláště oblíbený v době pandemie. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.ON-LINE KONGRES o plodech Medžugorje v zemích, kde se hovoří španělsky se koná 29. i 30. května 2021

MEDŽUGORJE – KDE SE NEBE DOTÝKÁ ZEMĚ

Po jejich ovoci je poznáte. (Mt 7, 16)

ON-LINE KONGRES o plodech Medžugorje
v zemích, kde se hovoří španělsky

29. i 30. května 2021

Organizátoři:
Informační centrum „MIR“ Medžugorje
a Nadace „CENTRO MEDJUGORJE

PRVNÍ DEN

Sobota, 29. 5. 2021

 

13:00     ÚVODNÍ MINUTY – ZAHÁJENÍ KONGRESU

               Medžugorská hymna „Přicházíme, Matko drahá“ + Pozdravy a modlitba

13:30     MonsLUIGI PEZZUTO, apoštolský nuncius pro BiH v Sarajevu

              Přednáška: Po jejich ovoci je poznáte. (Mt 7, 16)

13:55     fra DANKO PERUTINAhercegovský františkán a mariolog

              Přednáška: 40 roků medžugorských plodů

14:30     PLODY MEDŽUGORJE v Hondurasu, Urugvaji, Argentině, Peru a Kolumbii

Modlitební skupiny, centra míru, modlitební místa a charitativní sdružení v Latinské Americe vzniklá jako plod mariánských zjevení v Medžugorji.

15:15     Důstojný pán AGUSTÍN GIMÉNEZ GONZÁLEZ, doktor biblické theologie a ředitel Katechetického Institutu

Církevní univerzity sv. Damase v Madridu

              Přednáška: Po jejich ovoci je poznáte. (Mt 7, 16)

15:40     Interview: JESÚS GARCÍA a MARÍA VALLEJO-NÁGERA

Dva přátelé ze Španělska, novinář a spisovatelka, jejichž život se změnil po návštěvě Medžugorje, při tomto neobyčejném rozhovoru vedou interview jeden s druhým.

16:05     EMMANUEL & ALEXANDER ACHA

Otec a syn, známí mexičtí umělci, zpěváci a hudebníci vyprávějí o svých zážitcích z Medžugorje a co pro ně znamenají poselství Panny Marie. 

16:25     PLODY MEDŽUGORJE v Argentině, Ekvadoru, Floridě, Nikaraguy a Španělsku

Modlitební skupiny, mírová centra, modlitební místa a charitativní sdružení v Latinské Americe a Španělsku, která vznikla jako plod mariánských zjevení v Medžugorji.

17:00     VEČERNÍ MODLITEBNÍ PROGRAM PŘENÁŠENÝ Z MEDŽUGORJE V PŘÍMÉM PŘENOSU

               Radostná a bolestná tajemství růžence

18:00     Mše svatá

19:00     Eucharistické klanění

20:00     POKRAČOVÁNÍ PROGRAMU KONGRESU

20:10     fra MILJENKO ŠTEKO, provinciál Hercegovské františkánské provincie a předseda Unie Menších bratří Evropy (UFME)

               Přednáška: Podle jejich ovoce je poznáte (Mt 7, 16)

20:30     JUAN MANUEL COTELO, španělský herec, režisér a filmový producent

JOSÉ MARÍA ZAVALA, španělský novinář, spisovatel a režisér

Dva prozkoušení katolíci mluví o svých zkušenostech s Medžugorjem.

20:55     MARIJA PAVLOVIĆ-LUNETTI

                Svědectví jedné ze šesti medžugorských vizionářů.

21:20     fra PETAR LJUBIČIĆ

Hercegovský františkán, který více než deset roků byl ve službě v Medžugorji vypráví o svých zkušenostech s Medžugorjem na počátku zjevení a dnes.

21:40     SVĚDECTVÍ O OBRÁCENÍ – 1. díl

Přátelé z Medžugorje z Latinské Ameriky a Španělska různých profilů, stáří a povolání, vypráví o tom jak jim setkání s Ježíšem a Jeho Matkou v Medžugorji změnilo život.

22:30     Svědectví O DUCHOVNÍCH POVOLÁNÍCH – 1. díl

Kněží, řeholníci a řeholnice z Latinské Ameriky a Španělska vyprávějí jak je setkání s Marií a Ježíšem v Medžugorji povzbudilo k uvažování o zasvěceném životě nebo upevnilo a obnovilo jejich povolání.

23:00     UKONČENÍ PRVNÍHO DNE KONGRESU

 

DRUHÝ DEN

Neděle, 30. 5. 2021

 

13:00     ÚVODNÍ MINUTY

Modlitba + píseň LaGuadalupana

13:15     KARDINÁL VINKO PULJIĆ, arcibiskup Hornobosenský, Sarajevo

                Katecheze: Podle jejich ovoce je poznáte.  (Mt 7, 16)

13:30     důstojný pán CARLOS BALLBÉ

                Svědectví: Jak se španělský reprezentant a olympionik stal knězem.

13:50     NADACE „CENTRO MEDJUGORJE

Historie nadace, která spolu s Informačním Centrem „Mir“ Medžugorje organizuje tento on-line kongres, a jejíž  stěžejním cílem je šíření Mariiných poselství v Latinské Americe a Španělsku.

 

14:20     fra ISRAEL, důstojný pán INOCENCIOd.pPATRICIO a d.pALFONSO

Duchovní promluvy kněží z Latinské Ameriky, kteří odpověděli na pozvání Panny Marie a neúnavně šíří její poselství. 

14:50     IN MEMORIAM LUIS SIMAN

Vzpomínky na pana Luise Simana, člověka, který téměř od samotných počátků Medžugorje až do své smrti neúnavně šířil poselství Panny Marie, organizoval setkání, kongresy a konference po celé Latinské Americe.

15:15     MEDŽUGORŠTÍ FARÁŘI BĚHEM HISTORIE a fra MARINKO ŠAKOTA, současný farář

Krátké ohlédnutí na medžugorské faráře od počátku zjevení do dnes, a zkušenosti nynějšího faráře, fra Marinka Šakoty.

15:40     fra PABLO SCIOTI, pověřený pastorací poutníků ze španělsky hovořících oblastech

Kněz, Argentinec, jehož povolání je plodem mariánských zjevení v Medžugorji, kde v současnosti žije.

16:00     BISKUPOVÉ LATINSKÉ AMERIKY A ŠPANĚLSKA

               Mluví o svých zážitcích Medžugorje.

16:20     PLODY MEDŽUGORJE v Nikarague, Peru, Španělsku a Curaçau

Modlitební skupiny, mírová centra, poutní místa a charitativní sdružení v Latinské Americe vzniklá jako plod mariánských zjevení v Medžugorji.

17:00     VEČERNÍ MODLITEBNÍ PROGRAM Z MEDŽUGORJE V PŘÍMÉM PŘENOSU

                Radostná a bolestná tajemství růžence

18:00     Mše svatá

19:00     Modlitba za zdraví duše a těla + Slavná tajemství růžence 

20:00     VÉST DUŠE K BOHU – Organizátoři poutí

Lidé, kteří si po zážitcích z Medžugorje začali přát, aby i druzí prožili to co oni, mluví o tom, že pocítili povolání vodit duše k Bohu. 

20:30     důstojný pán GUSTAVO JAMUT

                Katecheze: Podle jejich ovoce je poznáte.  (Mt 7, 16)

20:50     JAKOV ČOLO

                Svědectví jednoho z šesti medžugorských vizionářů

21:10     HISTORIE ŠÍŘENÍ MARIÁNSKÝCH POSELSTVÍ V LATINSKÉ AMERICE A ŠPANĚLSKU

Chronologický přehled šíření Mariiných poselství v Latinské Americe a Španělsku. Laici a kněží, kteří k tomu nejvíce přispěli.

21:35     SVĚDECTVÍ O OBRÁCENÍ – 2. díl

Přátelé Medžugorje z Latinské Ameriky a Španělska různých profilů, společenského postavení a povolání, hovoří o tom jak jim setkání s Ježíšem a Jeho Matkou v Medžugorji proměnilo život.  

22:20     SVĚDECTVÍ O DUCHOVNÍCH POVOLÁNÍCH – 2. díl

Kněží, řeholníci a řeholnice z Latinské Ameriky a Španělska vyprávějí jak je setkání s Marií a Ježíšem v Medžugorji dovedlo k přemýšlení o zasvěceném životě nebo  upevnilo a obnovilo jejich povolání.

23:00     ZAKONČENÍ KONGRESU (Panna Maria tě miluje!)

(medjugorje.hr)