Probíhá duchovní příprava na oslavy 36. výročí zjevení v Medžugorji

20.06.2017 11:20

Téměř nepřetržitě vystupují k soše Panny Marie na Podbrdu i v tomto čase Novény ke Královně Míru skupiny poutníků ze všech končin světa. Zvláště se na Podbrdu každé odpoledne od 15. do 23. června v 16 hodin modlí  společně růženec.

Během dne se v Medžugorji slaví mše svaté v různých jazycích, a večerní modlitební program na vnějším oltáři farního kostela začíná modlitbou růžence v 18 hodin.

Mnozí poutníci i letos, na 36. výročí Mariánských zjevení přijdou do Medžugorje pěšky, a někteří svoje zaslíbení plní již dříve, tedy postupně v těchto dnech.