Přišla odpověď na žádost

06.01.2023 15:01

Chvála Kristu a Marii,

jistě jste už víckrát četli slova Panny Marie - Kdybyste věděli jak Vás miluji, plakali byste radostí.
Při listopadové pouti, při které jsme se sešly jen 4 poutnice, jsme měly možnost prožít setkání Panny Marie
s vizionářkou Marijí 26. 11. 2022 v 17,40.
To víte, že jsem bedlivě vše sledovala - modlil se růženec - Marija takovým pevným hlasem a před 17,40 si šla kleknout před sochu Panny Marie s Ježíškem. Ze 3. řady jsem dobře viděla z boku její tvář - najednou zvedla hlavu a napíšu to tak jak cítím - byla úplně "štajf" - bylo poznat, že se setkala s Někým mimořádným.
Jenže najednou jsem začala plakat, srdce mi málem vyskočilo radostí z těla, prožívala jsem takové vlny pláče - ne jen slzy, ale celá moje bytost plakala. Konečně jsem prožila, co to znamená - Plakát radostí a modlit se srdcem.
Moc Vám přeji, abyste se na pouť vydali, protože v Medjugorji je možné zažít nejvíc milostí - nebe sestupuje na zem. Jaké mimořádné dary nám milující Bůh dává prostřednictvím Panny Marie.
Každý z nás je originál, takže zážitky bude mít každý zase originální.
Jsem tak šťastná, udržuji si milost častější sv. zpovědí, modlím se tak lehce 3 růžence denně a hlavně mám v srdci a vyzařuji Boží pokoj a už jsem se přihlásila na další pouť, abych znovu obnovila milosti, předložila Panně Marii dopis, které je možné nachystat už doma v klidu. Vezu vždy i všechny prosby za spásu duší, protože máme zodpovědnost i za ty zlé, aby se rozhodli pro Pána.
Pokoj a dobro přeje vděčná poutnice Anna Charouzová