Připravuje se již 25.mezinárodní duchovní obnova pro kněze

09.05.2022 23:05

která se bude v Medžugorji konat od 4. do 9. července 2022.

Téma:

Učte se odemne a naleznete mír (Mt 11, 28-30)

„VE ŠKOLE PANNY MARIE“

Přednášející na duchovní obnově bude fra Damir Pavić, ofm., narozený 9. 11. 1971.  Po františkánském postulátu a noviciátu dokončil studia na Františkánské teologické fakultě v Sarajevu. Na kněze byl vysvěcen 29. června 2005 v Sarajevu. Je členem provincie Bosny Srebrene. Od roku 2016 vykonává službu sekretáře Provincie a správce svatyně sv. Nikoly Taveliće v Sarajevu. Současně je jmenován za koordinátora františkánských lidových  misií v Bosně Srebrené. Touha po kněžství a cesta k němu je hluboce spojena se svatyní Panny Marie v Medžugorji, kam často přijíždí jako poutník a účastní se duchovního programu farnosti. Je vedoucí duchovních cvičení pro kněze, františkánských lidových misií a duchovních obnov ve farnostech v Bosně a Hercegovině i v zahraničí.

Ubytování po čas kněžských duchovních cvičení poskytují kněžím medžugorští farníci zdarma tak jako v minulých letech. Zajistíte-li si ubytování u svých známých samostatně nebo chcete, abychom vám ubytování zajistili my, uveďte v přihlášce.

Výdaje za duchovní obnovu vyrovnáte přijetím pěti mešních intencí.

Přihlašovat se můžete na e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr /nebo i na email monikamed@seznam.cz/.

S sebou si vezměte: celebret od svého představeného, albu, štolu a Bibli.

Mnozí kněží nemají přístup k internetu a možná nejsou ani informováni o organizování takovéhoto mezinárodního setkání v Medžugorji. Proto prosíme všechny organizátory poutí, modlitební skupiny i  mírových center, aby šířili tuto informaci ve všech sdělovacích prostředcích, které mají k dispozici, aby se co nejvíce kněží mohlo zúčastnit. Prosíme vás také, abyste podle svých možností pomohli kněžím i hmotně, zvláště těm, kteří nemají prostředky na cestování.

Předem vám děkujeme a svoláváme na vaši činnost Boží požehnání a požehnání Královny Míru.