Připomenuli jsme vám konání programu KONGRESU O MEDŽUGORJI

31.01.2021 02:08

Jak jsme vás již dříve informovali bude při příležitosti 40 roků zjevení v Medžugorji (1981 –  2021) německé medžugorské centrum organizovat on-line kongres na téma „Medžugorje – model nové evangelizace pro svět“.

KONGRES SE BUDE KONAT 30. a 31. ledna 2021. Medžugorské Informační centrum Mir Medžugorje spolupracuje na organizaci programu KONGRESU.

Program bude probíhat v Německu a v Medžugorji. Části denního programu, tedy svědectví, interwieuv, přednášek a hudby se  konat ve svatyni Marienfried v Německu, a večerní modlitební program bude přenášen z farního kostela sv. Jakova v Medžugorji.

Informativní centrum Mir Međugorje bude přenášet tento kongres živě prostřednictvím livestream programu s překlady do 15 jazyků.

DOPLŇUJI, že bylo rozhodnuto, že na SLOVENSKÉ FREKVENCI se bude tlumočit částečně i do češtiny.  Tedy PROGRAM KONGRESU můžete sledovat z těchto stránek, jak sledujete pravidelný modlitební program z Medžugorje. ZAČÁTEK je V SOBOTU již ve 13,45 hod.

 

PROGRAM je bohatý:

Subota, 30. ledna 2021          

13:45                  Úvodní minuty – filmový příspěvek

14:00                  POČÁTEK živého vysílání

Na úvod - jak vznikl tento kongres?

Film:  40 roků MEDŽUGORJE A KRÁLOVNY MÍRU, historický přehled od r. 1981.do 2020.

14:25                  Pozdravná řeč :  biskup dr. Bertram Meier

               Augsburgská  diecéze

14:35                  Hudební příspěvek

14:45                  Přednáška: arcibiskup Henryk Hoser

               Téma: Medžugorje jako „Model nové evangelizace pro svět“

15:15                  Otázky pro kvíz a představení odměn

               Hubert Liebherr

15:25                  Přednáška: Dr. Maximilian Domej

GebetsaktionWien (Modlitební sekce) MEDJUGORJE Wien–Maria KönigindesFriedens

Téma: „Moje cesta do Medžugorje a působení GebetsaktionWien“

15:50                  Svědectví: Milona von Habsburg

                mnohaletá tlumočnice a spolupracovnice fra Slavka Barbariće

                Téma: „Moje cesta do Medžugorje“

16:05                   Hudební příspěvek

16:10                   Svědectví: důstojný pán MarcoLeonhart

                               Téma: „Jak se policajt stal knězem“

16:40                    Svědectví: Robert Teisler, knihovník

                               Téma: „Život v Medžugorji“

16:55                     Hudební příspěvek

17:00                     Večerní modlitební program přímý přenos z Medžugorje

                  Radostná a bolestná tajemství růžence

18:00                     Mše svatá v přímém přenosu z Medžugorje

                  Požehnání náboženských  předmětů

19:00                     Klanění Nejsvětější svátosti oltářní provázené hudbou 

                 ( houslistka Melinda Dumitrescu a kytarista a zpěvák Roland Patzleiner)

20:00                     Přednáška: fra Marinko Šakota

                  Medžugorský farář

                  Téma: „Ve škole Panny Marie“

20:30                     Svědectví:  Vizionář Ivan Dragićević

21:00                     Hudební příspěvek a závěrečná modlitba

 

Neděle, 31. ledna 2021.

11:25                     Úvodní minuty, filmový příspěvek

11:40                     Začátek

12:00                     Anděl Páně

12:05                     Přednáška:  biskup dr. Franjo Komarica

                 Diecéze Banja Luka (Bosna a Hercegovina)

   Téma: „Banja Luka a etnický rozvoj po válce na Balkánu“ a „Medžugorje – model         nové evangelizace pro svět“

12:25                     Hudební příspěvek

12:30                     Svědectví: Milona von Habsburg

                 Téma: „Fra Slavko Barbarić a jeho působení v Medžugorji“

12:50                     Přednáška:  Biskup dr. Bertram Meier

                  Augsburgská diecéze

                  Téma: „Co nová evangelizace znamená pro jednotlivce?“

13:15                     Hudební příspěvek

13:20                     Přednáška: fra Miljenko Šteko OFM

                  Hercegovský františkánský provinciál

                               Téma: „Medžugorje – zpovědnice světa a model nové evangelizace Církve“
 
 13:35                      Hudební příspěvek

13:40                      Přednáška: páter dr. Richard Kocher

                   Ředitel programu RADIO HOREB

                                 Téma:  „Pět medžugorských kamenů – proč právě těchto pět?“

14:25                     Hudební příspěvek

14:30                     Totus Tuus–plod Medžugorje

14:50                      Svědectví:  Hnutí Jugend 2000 

15:10                     Hudební příspěvek

15:15                     Interviev: Hubert Liebherri Bernhard Thoma

    Predsedové mezinárodní charitativní organizace Kirchenfürden Ostene V. – plod      Medžugorje

15:55                     Hudební příspěvek

16:00                     Svědectví: Johannes Dittrich

                  Projekt školy sv. Filomeny v Ugandě

                                Téma:  „Jak se pilot stal stavitelem škol a kostelů“

16:20                     Výsledek Kvízu-otázek: Hubert Liebherr

16:25                     fra Marinko Šakota

                 Odpovídá na otázky diváků on- line z Medžugorje

17:00                     Večerní modlitební program v přímém přenosu z Medžugorje

                   Radostná a bolestná tajemství růžence

18:00                     Mše svatá v přímém přenosu z Medžugorje

19:00                     Požehnání náboženských předmětů

                  Modlitba za zdraví duše i těla a slavná tajemství růžence

20:00                     Závěrečná řeč: Hubert Liebherr

                  Pohled na novou dobu podle poselství Panny Marie

20:20                     Požehnání: biskup dr. Bertram Meier, diecéze Augsburg

20:30                    Závěr