Upozorňujeme na aktualizaci termínů poutí do Medžugorje

06.03.2019 21:43

22.3.- 26.3. pá - út (5) Zvěstování Páně, svatopostní krátká pouť

8.4.-15.4. po-po (8) Svatopostní kající pouť, KVĚTNÁ NEDĚLE

17.4.-23.4. stř - út (7) Hlavní VELIKONOČNÍ POUŤ

24.4.-2.5. stř-čt (9) část velikonočního oktávu, Neděle Božího milosrdenství, Josefa Dělníka, zjevení pro Mirjanu

4.5.-10.5. so-čt (7)Panny Marie Prostřednice všech milostí, cena za dopravu autobusem 2840 Kč + 44 Euro za ubytování / ZVLÁŠTĚ OBLÍBENÝ TERMÍN MEZI ČESKÝMI POUTNÍKY 

12.5.-19.5. ne-ne (8) mariánský měsíc, Panny Marie fatimské, Jana Nepomuckého

21.5.-27.5. út-po (7) velikonoční období, mariánský měsíc, nové poselství, noční adorace

29.5.-5.6. stř-stř (8) Nanebevstoupení Páně, Zdislavy, Navštívení Panny Marie, zjevení pro Mirjanu, v těchto dnech bude v Medžugorji také organizována 7. Mezinárodní duchovní obnova For-life (Více informací najdete v sekci "Speciální semináře")

8.6.-15.6. so - so (8) Seslání Ducha svatého, Panny Marie, Matky Církve; Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného velekněze, sv. Antonína

19.6.-30.6. stř-ne (12 denní) Těla a Krve Páně, Narození sv. Jana Křtitele, 38.výročí zjevení Panny Marie, Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Petra a Pavla

21.6.-27.6. pá-čtv (7) 38. výročí zjevení Panny Marie, doprava AUTOBUSEM, cena 2840 Kč + 44 €