Primice fra Maria Ostojića

16.07.2013 12:58

(www.medjugorje.hr)

V neděli 7. července 2013 slavil v medžugorském kostele sv. Jakuba apoštola st. svoji primiční mši svatou fra Mario Ostojić. Svatá mešní slavnost byla zahájena v 11 hodin za přítomnosti rodiny, přátel a množství poutníků, kteří se chtěli zúčastnit této krásné události pro farnost. Při mši svaté kázal fra Bože Milić, který prohlásil, že Medžugorje mnohé lidi povzbudilo, aby se na svůj život začali dívat jinak a vnímat, jak je Bůh důležitý v jejich životě.
„Drahý fra Mario, tvoje primiční heslo je stará a krásná mariánská modlitba ’Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko’.  Svoji kněžskou cestu chceš začít a žít pod ochranou Blahoslavené Panny Marie. Obyčejně si novokněží vybírají za heslo slova z Písma svatého, nejčastěji z Evangelja, a ty jsi vybral modlitbu k Panně Marii. Neudivuje nás to, když víme, že se Blahoslavená Panna Maria zjevila nedaleko tvého domu na Podbrdu  - na Kopci zjevení, jak ho dnes nazýváme, bylo to dříve než jsi se narodil. Ještě jako dítě, když jsi sotva začal chápat, co dospělí říkají, začalo ti být normální, že v tvé vesnici, žije Panna Maria, že je i Ona zdejší obyvatelka, že je zde stále přítomná, že se o ní stále hovoří a že kvůli ní přijíždějí lidé z celého světa. Ona je tvojí hrdostí, ochranou a připomínkou. Ona tě povede blíže ke svému Synu. Maria je nejlepší průvodce k Ježíšovi, protože ho nejlepe zná. Ona nejlépe zná cestu k němu, protože Ona ho zrodila a vychovávala.“ Řekl  fra Bože.
Fra Mario se narodil 8. září 1986. Na kněze je vysvěcen 29. června letošního roku v kostele sv. Petra a Pavla v Mostaru.