Příliv poutníků z nejateističtějšího národa Evropy

24.05.2013 15:25

Český národ, podle statistických údajů jeden z nejateističtějších národů Evropy opět zatoužil po Bohu a po modlitebních setkáních s ním pod pláštěm Panny Marie na posvátném místě Medžugorje.

Po velkém medžugorském poutním nadšení v letech občanské války na území bývalé Jugoslávie a po ní, kdy v roce 15. výročí zjevení v Medžugorji, v roce 1996,  zaplavili Medžugorje čeští poutníci, kteří přijeli 45 autobusy, se jejich počet z ČR od roku 2000 výrazně snižoval a minulý rok se zdálo, že Češi již Medžugorji jako poutní místo přestali vyhledávat. Avšak v posledních týdnech letošního jara můžeme mluvit o výrazném pozitivním obratu.

Minulý týden tu byly tři autobusy poutníků z České republiky a dnešního rána dokonce 6 autobusů poutníků z různých oblastí ČR.

Mezi nimi byli i členové modlitební skupiny Služebníků Přesvatého Srdce Ježíšova se svojí mladou zakladatelkou sestrou Kateřinou, která je zasvěcená panna,  a dvojicí kněží. Toto rychle rostoucí modlitební společenství, přestože existuje teprve 5 roků, má již přes 850 členů a v duchu výzev Panny Marie se modlí a obětuje za kněze.