Příliv poutníků v posledních dnech měsíce růžence

27.10.2016 17:08

I když se blíží konec měsíce října, do Medžugorje stále ještě přijíždí veliký počet poutníků. 

/ I z Česka jsou v Medžugorji dva autobusy poutníků a další přijíždějí auty. Pozn. překladatelky / 

Zvláště o sobotách a nedělích a dnech pracovního volna, přijíždí veliký počet poutníků z celé Bosny a Hercegoviny, ale i z Chorvatska. Tak tomu bylo i minulý víkend, kdy v Medžugorji byli poutníci z Vítězu a Posaviny. S nimi  byl i fra Velimir Bavrka, farář farnosti Vitez. 

Já jsem již dlouhou řadu roků medžugorský poutník. Když jsem byl v Posavině, přiváděl jsem poutníky dvakrát do roka. Do Vitezu jsem přišel teprve před dvěma měsíci a chtěl jsem zahájit svoje působení s Pannou Marií, s Matkou, protože dnes je pro nás ta dimenze nejdůležitější. Všechny ty svatyně jsou krásné, ale pro mne je Medžugorje nejzvláštnější ze všech svatyní” , prohlásil fra Velimir pro program Radiostanice Mir” Medžugorje, a dodal: Nejdříve jsme šli na Podbrdo, kde jsme se pomodlili před sochou Panny Marie, a navečer jsme se zúčastnili večerního modlitebního programu - růžence, mše svaté, klanění. V neděli jsme, v 5 hodin ráno, šli na Križevac. To bylo překrásné, a účastnilo se i dost věřících vyššího věku. Přinesli své kříže před velký kříž. Po tom jsme se zúčastnili mše svaté.”

+ + +

Poutnice Nedělka Biletić, Ljubica Garić a Vanja Papić zdůrazňují, že v Medžugorji prožívají nepopsatelný mír a krásu. 

Nedjeljka do Medžugorje přijíždí už deset roků: „Stále nové zážitky, je těžké to slovy vysvětlit. To je něco co jen Panna Maria může dát – ten mír, to je cítit ve vzduchu! Přála bych všem lidem, aby přišli a zažili to. Když se vrátíš domů, snadněji problémy snášíš.” 

Ljubica už před válkou přijížděla se svojí rodinou do Medžugorje. Během války jí postihly mnohé tragédie, ale dosvědčuje, že to všechno snadněji  prožívala díky Panně Marii. 

Vanja dosvědčuje, že Medžugorje je zlomový okamžik a místo jejího života: „Když jsem myslila, že v mém životě není naděje a dokonce jsem i onemocněla, přišla jsem do Medžugorje na seminář půstu, modlitby a ticha. Můj život se změnil, naučila jsem se jakým způsobem je potřeba jednat s lidmi. Hlavní důvod proč jsem přišla je poděkování.”

(www.medjugorje.hr)