Příchod do Medžugorje mi proměnil život

14.03.2014 14:28

Rudolph Karg: „Příchod do Medžugorje mi změnil život”

(www.medjugorje.hr)

57. letý Rudolph Karg z Německa přijíždí z Medžugorje od počátku zjvení. Podává svědectví, že mu v r. 1984. sestra detailně popsala Medžugorje, a na její radu on navštěvuje toto místo. Říká, že ten příchod změnil jeho život: „Přišel jsem a pochopil, že sem Panna Maria přichází. To pro mne byl veliký dar”– zdůrazňuje Rudolph, který během války se svými přáteli a svojí organizací pomáhal mnohým místům v Bosně Hercegovině: „Velmi brzy jsme rozuměli problémům a potížím lidí v BiH. S určitou pokorou musím přiznat, že to vše je plodem Medžugorje. Pro mne je zvláštní dar, že jsem zde. Medžugorje je něco co je dojemné prosté. Já jsem dostal milost, že mohu Medžugorje srdcem chápat. Nepovídám si už s lidmi, ale říkám, ať přijdou a zažijí Medžugorje. Stále se snažím přivést mladé”. Rudolph se účastnil 21. mezinárodního setkání organizátorů poutí, vedoucích mírových center, modlitebních a charitativních skupin spojených s Medžugorjem, organizovaného od 3. do 7. března.