Při I. katolické IT konferenci byla založeno IT společenství odborníků

27.03.2024 13:36

10. března 2024 byla v Medžugorji zakončena první katolická IT konference. Kromě modlitební části programu konference to byly tři dny perfektních přednášek, panel diskusí, konstruktivních a kreativních činností, zapojování se na společenské sítě, navazování přátelství a poznávání lidí z IT světa, kteří mají stejný systém hodnot, které je podle jejich vlastního svědectví těžko najít v této branži. Důsledkem toho bylo založeno medžugorské katolické IT společenství, které vzniklo jako plod této konference, ale i jako odpověď papeži Františkovi na výzvu určenou nám všem, ve které zdůrazňoval potřebu přizpůsobení poslání Církve současným komunikačním prostředkům. Papež zdůraznil: “Musíme se vyhýbat tomu, abychom se stali zajatci sítě. Místo toho máme lovit ryby, to znamená přitahovat duše k Pánu.”dr. Davor Pavuna

Nově vzniklé katolické IT společenství z Medžugorje je skutečně zaseté semeno, které skupina technologických profesionálů bude dále zalévat a pečovat o ně, aby se rozrostlo ve velký strom s větvemi po celém světě a přinášelo ve světě bohaté plody dobra. Přirozeně, naše brány jsou otevřené všem, kteří mají dojem, že by měli patřit do této skupiny. Zveme je, aby se k nám připojili.

Našim přáním bylo shromáždit všechny katolické „Ajťáky“ do jedné sítě, která sdílí společné cíle a systém hodnot. Účastníci této konference nakonec udělali závěr, že přišli do Medžugorje a nevěděli co je čeká, ale získali přátele, spolupracovníky a zkušenosti, které si odvážejí do svých domovů.

Ředitel Informačního centra Mir Medžugorje, Vedran Vidović, se vyjádřil k založení prvního katolického IT společenství v Medžugorji, které je plodem Konference: ''My katolíci, často nejsme dostatečně seznámeni s těmito znalostmi a dovednostmi na které jsme profesionálně zaměření a často se děje, že nespolupracujeme jedni s druhými. Tyto události jsou příležitostí, abychom si uvědomili proč je důležitá spolupráce mezi námi, kteří máme stejné životní názory v otázce spirituality a víry, kteří bojujeme za společné cíle v této dnešní době''.

O cílech této IT konference mluvil i předseda Správy Informačního centra Mir Medžugorje, fra Danko Perutina, a ohlásil, že se tato konference bude konat i příští rok. ''Stále posloucháme slova papeže Františka a chtěli jsme odpovědět na jeho výzvu k nové evangelizaci. A právě to bylo prvním cílem, aby tito naši spolupracovníci, kteří jsou i zdejšími přáteli, dají svůj příspěvek z darů, které jim Bůh dal, aby rozšířili medžugorskou spiritualitu po celém světě. My všichni, kteří jsme zde působili i kněží, kteří tu působí nyní, i všichni poutníci svědčí o tom, že zde dochází k proměně srdcí. Lidé začínají nový život. Svým způsobem jsme i chtěli, aby se poselství Medžugorje co nejrychleji a co nejvíce rozšířilo ve světě. Mojí osobní zkušeností je, že kamkoli přijde medžugorské poselství, kamkoli přijde evangelium, kamkoli přijde Ježíš Kristus, tam musí nastat proměna srdce, života, společenství, lidí…'', prohlásil fra Danko Perutina, a dodal, že se této Konference zúčastnilo více než 60 IT odborníků z 15 ti zemí. Doufá, že příští rok jich na druhé Konferenci bude ještě více.

Jedním z přednášejících při této IT konferenci byl i dr. Davor Pavuna, který promluvil o hodnotách této konference, která spojuje theologii a duchovnost. Zdůraznil, že se nemusíme v dnešním světě stydět za svojí katolickou víru. ''Etický kód je v těchto chvílích podstatný, když se mluví o rozvoji umělé inteligence a robotů. My jen musíme každý ve své oblasti činnosti žít tento dar, který je nám darován. Přirozeně jsem já přispěl v té oblasti, která spadá do mojí oblasti činnosti. Jsem člověk, který hodně cestuje po světě, ale těžko bych našel místo, kde bych se cítil příjemněji než v Medžugorji'', prohlásil dr. Pavuna, který IT konferenci v Medžugorji na které přednášel hodnotil jako velmi úspěšnou.

Kromě odborné činnosti, přednášek a diskusí se účastníci této IT konference společně modlili na medžugorských modlitebních místech a účastnili se večerního modlitebního programu. (medjugorje.hr)