Předvečer oslav 38. výročí - Slavnost Narození Jana Křtitele

26.06.2019 16:03

V PŘEDVEČER VÝROČÍ ZJEVENÍ Královny Míru v Medžugorji - o slavnosti sv. Jana Křtitele (24. června) hlavní večerní mši svatou, za přítomnosti několika tisíc věřících, vedl fra Ljubo Kurtović za koncelebrace 196 kněží.

- I když slavíme výročí mariánských zjevení zítra, právě dnešního den, v odpoledních hodinách, se před 38 roky, jak po celé ty roky dosvědčují vytrvale a neochvějně vizionáři, se na Podbrdu zjevila Panna Maria s Dítětem Ježíšem v náručí. 

A ten první den zjevení, kdy Panna Maria dětem nic neříkala je významný. Den svatého Jana, a my víme, že je svatý Jan předchůdce, ten, který připravil cestu Pánu, ten, který ukázal na Ježíše, jako Beránka Božího, který snímá hříchy, břemena, tíseň a vinny naše. A Panna Maria tady, po všechny ty roky, jako Jan Křtitel, ukázala cesty milosti, připravila cestu k Ježíšovi a vedla za Ježíšem. V tom prvním dnu zjevení je podstata, i smysl, i obsah Medžugorje a Mariiny přítomnosti, po všechny tyto roky. Nic důležitějšího, nic drahocennějšího, nic potřebnějšího nemáme než to, co nám Matka daruje, a Ona nám daruje Boha a vede nás k Bohu. 

To dosvědčily nespočetné zástupy po celé ty roky proměněným obráceným životem, duchovním probuzením z duchovní smrti, řekl ve své homilii fra Ljubo Kurtović, a dodal, že je 'nemožné spočítat všechny ty duše a srdce, které byly pohnuty blízkostí nebe a milosti''.

- Medžugorje zůstalo a přináší dobré ovoce, přes všechny ne pravdivé pohádky. Medžugorje, tj. Panna Maria, která je tu živá a přítomná, a nadále vytrvale pokračuje ve svých výzvách s velikou touhou, aby nastalo obrácení a proměna v každém srdci. To obrácení a proměna jsou nám potřebné každý den. My se umíme snadno nadchnout na počátku, ale zůstat nadšení po celé ty roky a 38 roků, je nemožné lidskými silami. Panna Maria nikdy neřekla přijďte do Medžugorje, abyste mne viděli. Ona nám říká mnohem náročnější a potřebnější věci, které máme činit, a k víře člověk dochází skrze poslouchání slov a otevírání srdce živé přítomnosti samotného Pána.

I Církev po všech těch letech poznala dobré plody, ke kterým dochází a které pocházejí z Medžugorje, řekl fra Ljubo Kurtović, a zdůraznil evangelijní kriteria - 'podle jejich plodů je poznáte'.

- Strom se pozná podle plodu. My nevidíme kořeny stromu, ale vidíme plody stromu, a víme, že plody nevisí ve vzduchu. Ty jsou spojeny se stromem, který má své kořeny. Stejně je tomu i tady. I tady plody mají své kořeny, svůj pramen, svůj počátek před 38 roky, a zdejší plody jsou modlitba, půst, obrácení, účast srdcem na mši svaté, klanění Ježíšovi, sycení se Božím slovem, zpověď, usmíření s Bohem, s bližními i se sebou, prohlásil fra Ljubo Kurtović a zdůraznil ve své slavnostní homílii, jak jsou ty plody tady ještě mocněji oživené Mariinou přítomností. (medjugorje.hr)