Předsevzetí mladých medžugorských farníků pro Postní dobu 2015

20.02.2015 22:04

Mladí z farnosti sv. Jakova v Medžugorji se rozhodli i toto postní období prožívat nejlepším možným způsobem. Každý večer během Postní doby od 20 hodin se budou společně modlit růženec na Kopci zjevení. Modlitba růžence nebude jen v pátek (je pobožnost Křížové cesty na Križevaci a v kostele po večerní mši) a v neděli ( je modlitba růžence na Kopci zjevení ve 14 hodin).

 „Po projednání s farními kněžími jsme se rozhodli, že budeme chodit každý večer v Postním období na Kopec zjevení. My všichni máme svá přání a úmysly. Na počátku modlitby řekneme úmysl za kněze, řeholnice a přirozeně za všechno to, co nosíme v srdci, protože Panna Maria a Ježíš vědí nejlépe, co potřebujeme. Zveme i vás všechny, abyste se připojili, abychom opravdově v modlitbě žili tuto Postní dobu a conejlépe připraveni se dočkali Vzkříšení Kristova", říkají mladí z Medžugorje.

(www.medjugorje.hr)