Pravidelné výroční zjevení vizionářky Ivanky

27.06.2017 07:57

Vizionářka Ivanka Ivanković Elez měla pravidelné výroční zjevení 25. června 2017.


Při posledním každodenním zjevení 7. května 1985 svěřila Panna Maria Ivance poslední, 10. tajemství, řekla jí, že bude mít po celý svůj život zjevení jednou do roka, a to na výročí zjevení. Tak tomu bylo i tento rok. Zjevení, které trvalo 4  minuty, Ivanka měla ve svém rodiném domě. Při  zjevení byla přítomna jen Ivančina rodina.

Po zjevení vizionářka Ivanka řekla: 

Panna Maria dalá následující poselství: "Dítka, modlete se, modlete se, modlete se. "

Panna Maria byla radostná a všem nám požehnala svým mateřským požehnáním.