Pozvánka na listopadový Mezinárodní seminář manželských párů

29.09.2017 14:13

 

Osmnáctý mezinárodní seminář pro manželské páry se bude konat

v Medžugorji  od  8. do 11. listopadu  2017

 

"Aby vaše láska stále více rostla" (Fil 1, 9)

Ve škole Panny Marie    

   Program:

 

Středa, 8. listopadu 2017

14.00 Registrace účastníků

16.00 Úvod semináře

17.00 Večerní modlitební program v kostele

 

Čtvrtek, 9. listopadu 2017

9.00 Ranní modlitba

9.30 Přednáška, rozhovor

14.00 Modlitba na Križevaci 

17.00 Večerní modlitební program v kostele

 

Pátek, 10. listopadu 2017

7.00 Modlitba na Kopci zjevení

9.30 Přednáška, rozhovor

12.00 Tiché klanění před Nejsvětější svátostí oltářní

15.00 Přednáška, rozhovor

         Příprava na zpověď

17.00  Večerní modlitební program v kostele

 

Sobota, 11. listopadu 2017

9.00 Ranní modlitba

9.30 Přednáška, rozhovor

11.00 Zážitky účastníků

12.00 Závěrečná mše svatá

 

Přednášející na semináři jsou:

fra Marinko Škota a p. Mijo Nikić

 

Fra Marinko Šakota narozen v Čitluku roku 1968. Tamtéž navštěvoval Základní školu a první třídu Střední školy. Tehdy se rozhodl pro františkánské povolání a vydal se do františkánského semináře ve Visoko. Tam dokončil 2. třídu gymnázia, a zbývající dvě na Jezuitském gymnáziu v Dubrovníku, kde také maturoval. Františkánský hábit oblékl 15. srpna 1987 na Humci, kde strávil rok noviciátu. Studia filozofie a teologie zahájil v Sarajevu na Františkánské teologii (1989 – 1990), pokračoval v Záhřebu na Jezuitské fakultě (1990-1992), a skončil ve Fuldě, v Německu 1995, kde také převzal diplom. Věčné sliby skládal na Širokom Brjiegu v roce 1993. Na jáhna byl vysvěcen v Záhřebu v roce 1996 a na kněze ve Frohnleitenu 1996. První službou byl pověřen ve Františkánském klášteře v Innsbrucku, kde byl rok pomocníkem, potom byl jako duchovní pomocník ve Frohnleitenu, a potom jako kaplan v Augsburgu. V Mostaru byl kaplan tři roky, a potom farář v Gradnićima sedm roků. Od září 2010 je v duchovní správě v Medžugorji jako kaplan, a od roku 2013 farářem farnosti Medžugorje. 

 

P. Mijo Nikić - kněz z Tovaryšstva Ježíšova, narozený v r. 1953 v Gornjem Zoviku (BiH).  Pochází z početné rodiny s 12 dětmi. Studia filozofie a teologie ukončil v Záhřebu u Jezuitů. Diplom z hlubiné psychologie získal na Papežské univerzitě Gregorianum v Římě. V roce 2002  obhájil doktorskou disertační práci na Katolické bohoslovecké fakultě v Záhřebu na téma: "Obraz Boha v nových náboženských hnutích». Od roku 1992 přednáší psychologii, psychologii náboženství a historii náboženství na Filozofické fakultě Tovaryšstva Ježíšova v Záhřebu. Na teologickém institutu DI (studia teologie) přednáší svátosti smíření a pomazání nemocných, mariologii a eschatologii.
Zveřejnil několik článků v různých časopisech. Spolupracuje na národních i  mezinárodních sympoziích. Je redaktorem řady sborníků: Novi religiozni pokreti (1997)/nová náboženská hnutí/; Reinkarnacija i/ili uskrsnuće (1998)/reinkarnace a/nebo vzkříšení/; Vjera i zdravlje (2007)/víra a zdraví/; Bolest i zdravlje u religijama (2011)/nemoc a zdraví v náboženství/; .  Je autorem knih: Slika Boga u vjerskim sljedbama i novim religijskim pokretima (2003); Psihologija obitelji (2004)/psychologie rodiny/; Očima psihologa teologa(2015)/Očima psychologa teologa/; Biblijska psihoterapija (2015)/biblická psychoterapie/; Kako vjerom nadvladati strah (2005)/jak vírou překonat strach/; Krive i prave slike Boga(2011)/falešné a pravé obrazy Boha/.  Koná duchovní cvičení pro kněze, řeholnice, rodiny a psychologicko-duchovní semináře pro  právníky, manažéry a ostatní o úloze spirituality v ovládání stresu. Předsedou je Společnosti biskup Josip Lang, která se stará o staré a chudé osoby.
Byl člen Mezinárodní Papežské Komise pro zkoumání  fenomenu v  Medžugorji jako expert pro psychologii.

----

 

Přihlaste se co možná nejdříve. Agentura Dvě srdce vám může zajistit jak ubytování tak dopravu a také vás může přihlásit na medžugorském farním úřadě k účasti na tomto semináři. Poplatek za účast na semináři je 40€ za manželský pár.

 

Přihlaste se co možná nejdříve. Agentura Dvě srdce vám může zajistit jak ubytování tak dopravu a také vás může přihlásit na medžugorském farním úřadě k účasti na tomto semináři. Poplatek za účast na semináři je 40€ za manželský pár.