Požehnání farních prostor v Medžugorji

10.01.2017 13:32

 

V Medžugorji byla v pátek 6.ledna slavnostně oslavena slavnost Zjevení Páně (Svatých Tří Králů).

Kromě farníků byl přítomen i menší počet poutníků z Itálie, USA a Polska. Během dne se slavily čtyři mše svaté v chorvatštině, a po jedné v italštině, angličtině a polštině.

Požehnání rodin ve farnosti Medžugorje probíhá pravidelně ve vánočním období, a na slavnost Zjevení Páně se žehnají i prostory farního úřadu. Při požehnání se ten den, za modliteb a zpěvu vánočních písní kromě zaměstnanců sešli i bratři františkáni a sestry františkánky, které působí ve farnosti. Potom farář, fra Marinko Šakota, v doprovodu fra Dragana Bolčića, navštívil i prostory Radiostanice „Mir“ Medžugorje, kde v přímém přenosu programu radiostanice svolával Boží požehnání na celou farnost, zaměstnance i všechny posluchače této Radiostanice.

stanice svolával Boží požehnání na celou farnost, zaměstnance i všechny posluchače této Radiostanice. (www.medjugorje.hr)