Pozdravné poselství kardinála Schönborna

02.08.2018 22:06

 

„Drazí mladí přátelé v Pánu! Opět jste se ve velikém počtu shromáždili na Mladifest v Medžugorji. Opět vám, jako v minulých letech chci poslat srdečný pozdrav, ale tohoto roku je zvláštní příležitost k děkování! My všichni máme zvláštní příležitost poděkovat Svatému Otci za jeho laskavou péči o Medžugorje! Jmenování stálého apoštolského vizitátora je znamení veliké úcty a uznání. Tím Církev oficiálně uznala dobré plody Medžugorje. Arcibiskup Hoser je nyní osobní představitel Svatého Otce pro farnost a poutníky Medžugorje.

Pro vás, drazí přátelé, kteří jste přes horko přišli k Panně Marii, abyste se modlili, zpovídali a slavili, je toto papežské znamení velkým dodáním odvahy, abychom hleděli na Marii a následovali její slova: „Učiňte, co vám Ježíš říká“! S velikou vděčností vás všechny zdravím a prosím vás, abyste se zvláštním způsobem modlili za našeho papeže Františka! A modlete se za mne, jako se i já modlím za vás, za zvláště požehnané dny u Panny Marie!  Váš P. Christoph Kardinál Schönborn“