Pozdravná slova medžugorkého faráře, fra Šakoty, arcibiskupovi Hoserovi při společné večerní mši svaté v Medžugorji 1. dubna 2017

04.04.2017 15:52

Velectěný a drahý arcibiskupe Henryku Hosere!

            Moje slova jsou příliš slabá, aby vyjádřila vše to co cítím již od 11. února tohoto roku, od svátku Panny Marie Lurdské, kdy náš drahý Papež František, Vás jmenoval svým osobním vyslancem pro Medžugorje. Myslím, že to necítím jen já, ale všichni bratří františkáni a řeholní sestry v této farnosti, všichni farníci této farnosti i všichni poutníci, kteří jsou nyní zde i v celém světě: tu milost, která se vylévá na nás i tu radost, která tryská z našich srdcí, že jsme se právě my dočkali, že po 36 letech velikých Božích milostí v této farnosti a skrze tuto farnost v celém světě k nám přicházíte z nám drahého a blízkého Polska, Vy, arcibiskup Varšavy-Prahy, Henryk Hoser! Vy, člověk otevřeného a širokého srdce, který umí poslouchat a chápat, co se tady ve farnosti Medžugorje a skrze Medžugorje ve světě děje!

          Tak mnohé milosti a modlitby se zde vylily! Tak mnohé slzy! Tak mnohá srdce jednotlivců i rodin zažila obrácení a potom i usmíření poté co zakusila milosrdnou Boží lásku v modlitbě růžence, v Eucharistii, ve zpovědi, klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní, v modlitbě před křížem, v půstu – ve farním kostele, na Podbrdu a Križevaci. V tolika srdcích roztál led a pukly řetězy otroctví hříchu, nenávisti a závislostem při prožitku Boží lásky a dobrotivé přítomnosti naší drahé Panny Marie! Sazeničky kněžského a řeholního povolání se zde zrodily ve stovkách lidí z celého světa! Tisíce modlitebních skupin po celém světě jsou inspirovány spiritualitou, kterou přijaly v této farnosti.

            Jsme svědky toho, jak se Církev obnovuje a žije zde v Medžugorji a skrze Medžugorje, kde se shromažďuje v modlitbě kolem Matky Marie jako kdysi apoštolové o Letnicích.

            Díky Vám, ctěný a drahý arcibiskupe Henryku Hosere! Díky Vám, že jste se rozhodl přijet do Medžugorje! A slavit s námi teď svatou Eucharistii – setkání otevřených a radostných srdcí s naším Pánem, Ježíšem Kristem, který je cíl a smysl všeho co se v Medžugorji děje!  (obrázky)

Na fotografii z leva : Fra Miljenko Šteko - provinciál hercegovské františkánské provincie, fra Marinko Šakota - farář farnosti Medžugorje, Mons. Henryk Hoser - arcibiskup varšavsko-pražský, zvláštní papežský vyslanec pro Medžugorje.

(medjugorje.hr)